Skip Navigation Links English  
2020-2021 Güz Dönemi Sınavlar ile İlgili Duyuru
Burs Duyurusu (Eskişehir Sanayi Odası)
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Esasları
ESTÜ 116 Bilgisayar Destekli Tasarım I dersi Hk.
2020-2021 Güz dönemi uzaktan eğitimle yapılacak derslerimiz hakkında bilgilendirme
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Burs Başvuruları Başlamıştır
ÇEV449 Bitirme Projesi I - ÇEV450 Bitirme Projesi II Dersleri Ön Koşulları
Öğrenciler için CANVAS ve Psikolojik Destek ve Motivasyon Eğitimleri
Öğrenci İşleri Birimi Duyurusu
Canvas (Mergen) Kılavuzları hk.
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Pandemi sürecinde Yemekhane Hizmeti (Öğrenciler)- Revize
2020 Yaz Dönemi Stajlarını Yapan Ara Dönem Öğrencileri İçin Önemli Duyuru
ESTÜ Kodlu Seçmeli Dersler
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
Oryantasyon Programı (2020-2021 Akademik Yılı)
Mühendislik Fakültesi 17. Mezunlar Buluşması (17 Ekim 2020)
Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Yeterlik Sınavı (YTS) Duyurusu
ETO Karşılıksız Eğitim Bursu Hk.
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Staj Duyurusu
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
Mezun Durumundaki Öğrencilerimizin Staj Sunumları hk.
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Online Olarak Verilen Ortak Kodlu Derslerin Sınavları hk. (Değişiklik)
2019-2020 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma Hakkı
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
2019-2020 GÜZ DÖNEMİ I.ARA SINAV TAKVİMİ-TASLAK

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 1994-1995 güz döneminde Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlamış ve ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında İki Eylül Kampüsü’ne taşınmış ve 18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7141 sayılı kanunla Anadolu Üniversitesi’nden ayrılarak Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde eğitim vermeye başlamıştır.

 

Bölüme her yıl merkezi sınav ile 72 öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam 5 yıldır. Derslerin en az %30'luk bölümü İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca Lisans programının yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Bölümümüz araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleri Çevre Bilimleri Anabilim Dalı ve Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı tarafından yürütülmektedir.

Bölümümüzde 10 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi ve  1 Öğretim Görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölümümüzde; bölüm başkanı ile akademik ve teknik işlerden sorumlu iki adet bölüm başkan yardımcısı bulunmaktadır.

 

 

Bölümümüzde Çevre Kimyası Laboratuvarı (2 adet), Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı (1 adet) ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı (1 adet) olmak üzere 4 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm bünyesinde 12 adet Araştırma Laboratuvarı vardır. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları kapsamında Araştırma Laboratuvarları’nda çevre mühendisliği alanındaki farklı konularda çalışmalar yapılmaktadır. 

Bölümümüz MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilk olarak 30 Eylül 2009 tarihinde 5 yıl süreyle akredite edilmiştir. Ardından ikinci denetlemesinden de başarıyla geçerek 30 Eylül 2014-30 Eylül 2018 tarihlerini kapsayacak şekilde akreditasyonu yenilenmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen üçüncü denetim sonucunda da akreditasyonu 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!