Skip Navigation Links English  

Bölüm Hakkında

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerini 1994-1995 güz döneminde alarak eğitime başlamıştır. 1997-1998 öğretim yılında kısmi İngilizce eğitime geçilmiştir. Bölüm ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında İki Eylül Kampüsüne taşınmıştır. 18 Mayıs 20018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil olmuştur.

Bölüme her yıl merkezi sınav ile 72 öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam 5 yıldır. Derslerin en az %30'luk bölümü İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim dalı altında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Bölümümüz MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilk olarak 30 Eylül 2009 tarihinde  5 yıl süreyle akredite edilmiştir. Bölümümüz ikinci denetlemesini de başarıyla geçmiş olup 30.09.2019 tarihine kadar 5 yıl süreyle daha akredite edilmiştir.

Şu anda 27'si Çevre Mühendisliği Bölümüne, 2'si Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak toplam 29 akademik personel eğitimde etkin olarak görev yapmaktadır. Bu personel, 8 profesör, 5 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 yüksek mühendisten oluşmaktadır.Bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı bulunmakta, bölüm başkan yardımcılarından bir tanesi teknik işlerden sorumlu olup diğeri akademik işleri yürütmektedir.

Çevre Kimyası Laboratuvarı, Temel İşlemler Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan oluşan 3 öğrenci, Katı Atık, Hava Kirliliği(2 Adet), İleri Arıtım (4 Adet) ve Su Kalitesi olmak üzere de 8 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!