Skip Navigation Links English  

Senior Projects


NoStudentProject TitleYearSupervisor
1. Yiğit Can Okyay Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Akılarının Belirlenmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
2. Caner Somaklı Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Akılarının Belirlenmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
3. Erol Kuru Elektrokimyasal Yükseltgeme ile BR29 Giderimine H2O2 ve Başlangıç Boyar Madde Derişiminin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
4. Ergin Koca Süt ve Yağ Endüstrilerinde Ekoverimlilik Analizi 2013Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
5. Ece Ezgi Saban Elektrokoagülasyon ile Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
6. Dilan Yıldırım Elektrokoagülasyon ile Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
7. Gamze Karaca Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR-29 Boyar Maddesinin Giderimine Akım Yoğunluğu veDestek Elektrolitin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
8. Gülsinem Cüce Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR-29 Boyar Maddesinin Giderimine Akım Yoğunluğu veDestek Elektrolitin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
9. Özge Özen Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
10. Sebahat Tabak Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
11. Özge Öztürk Elektroadsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
12. Özge Hazal Gündüz Elektroadsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
13. Ufuk Gülyüz Borabey Göleti Havza Parametrelerin İncelenmesi 2013Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
14. Uğur Can Serbes Borabey Gölet'indeki Termal Katmanlaşmanın Belirlenmesi ve Göletin Batimetrik Haritasının Çıkarılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
15. Celal Yetkin Kavas Borabey Gölet'indeki Termal Katmanlaşmanın Belirlenmesi ve Göletin Batimetrik Haritasının Çıkarılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
16. Ece Seray Hızır Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
17. Emine Bayrak Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
18. Irmak Ayaş Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
19. Oytun Ceren Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
20. Gülzade Küçükaçıl Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
21. Gülsevin Gökçe Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
22. Duygu Ruken Turan Ultrasonik Sistemlerde Sulardan Renk Giderimine Ortam İyonlarının Etkisi 2013Yrd. Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel
23. Z. Betül Karagöz Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Eldesi ve Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
24. Serap Döken Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Eldesi ve Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
25. Uğur Yılmaz Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi Yüzey Topraklarında Ağır Metal Birikimi 2013Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
26. Çağrı Caner İnal Seyitgazi Ovası'nda Toprak Kirliliğinin Araştırılması 2013Prof. Dr. Arzu Çiçek
27. Serkan Demir Güneş Pili ve Doğal Gaz ile Enerji Üretiminin Su Ayakizinin Karşılaştırılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
28. Aysen Çankaya Güneş Pili ve Doğal Gaz ile Enerji Üretiminin Su Ayakizinin Karşılaştırılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
29. Gamze Ercan Borabey Göletinde Yağmur Suyu ve Toprak Analizleri 2013Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
30. Sena Çetinkaya Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
31. Selin İzbudak Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
32. Bahar Yıkılmazcan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
33. Erem Öztürkcan Ultrasonik Sistemle Sulardan E.COLİ Giderimine Ortam İyonlarının Etkisi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
34. Kutay Bayraktar Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
35. Balca Ağaçsapan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
36. Pınar Özüak Mühendislik Fakültesi İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
37. Narin Polat Mühendislik Fakültesi İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
38. Elif Çetin Antibakteriyel Tekstil 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
39. Mehmet Ay Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR29 Giderimine NaNO3 Derişiminin ve Başlangıç pH'ının Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
40. Suat Vardar Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR29 Giderimine NaNO3 Derişiminin ve Başlangıç pH'ının Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
41. Yusuf Erdal Erbudak Eskişehir Kunduzlar Barajı’nda Bor Kirliliğinin Araştırılması 2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
42. Yaser Demiral Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun İşletilmesi ve Trafik Kaynaklı Karbon Monoksitin (CO) İzlenmesi 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
43. Uğur Yamanoğlu Madencilik Faaliyetlerinin Çevreye Olan Etkileri ve Bu Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler ve Teknolojiler 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
44. Seval Yılmaz-Didem Durusu Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtımı 2012Yrd.Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel
45. Seval Chalil-Ömer Faruk Taş Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Br29 Giderimine Akım Yoğunluğu ve Destek Elektrolit Derişiminin Etkisi 2012Doç. Dr. Yusuf Yavuz
46. Pınar Batı Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Katı Atık Depolama Sahalarında Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması 2012Doç.Dr. Müfide Banar
47. Ozan Aydın-Erdoğan Erdoğan Karışık Endüstriyel Atıksuların Elektrolitik Pıhtılaştırma ile Arıtımı 2012Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
48. Onur Kapmaz Türkiye İçin Biyojenik Uçucu Organik Bileşiklerin (BVOC) Emisyon Miktarının Belirlenmesi 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
49. Levent Oran GPS-X Programıyla Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı 2012Doç. Dr. Yusuf Yavuz
50. Kübra Doğru-Vildan Kayar Ultrasonik Sistem ile Sularda Bakteri Giderimi 2012Prof.Dr. A. Savaş Koparal
51. Koray Can ICAO Varsayımları ve Gerçek Uçuş Verileriyle Belirlenen Uçak Emisyonlarının Karşılaştırılması 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
52. İrem Çeneli Küflerin Ağır Metal Toleransı 2012Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
53. H.İbrahim Hacıoğlu Eskişehir' de Hava Kalitesinin "Operational Priority Substances" (OPS) Programı ile Modellenmesi 2012Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
54. Gizem Şentürk-Duygu Över Eğirdir, Burdur, Sapanca ve Tuz Gölleri Su Seviyelerinin Eğilim Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
55. Gizem Kırımlı Aktif Karbon Kolonda Renk Giderimi 2012Doç. Dr. Özgül Gerçel
56. Fadime Karaer Teknik Tekstillerde Su İticilik ve Antibakteriyellik Performanslarının İncelenmesi 2012Prof.Dr. A. Savaş Koparal
57. Erman Dolmacı Petrol İstasyonu ve Çevresindeki Atmosferik Uçucu Organik Bileşik (UOB) Derişimlerinin Belirlenmesi 2012Doç. Dr. Eftade E. Gaga
58. Enis Hasanoğlu Su Kütlelerinde Sıcaklık Modellenmesi 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
59. Engin Günalay-Hüseyin Can Başar-Semih Eryılmaz Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kadmiyum Giderimi 2012Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
60. Emre Kızılkan Midye Kabuğunun Hızlı Pirolizi 2012Doç. Dr. Özgül Gerçel
61. Emre Cesur İnşaat ve Harfiyat Atıkları Yönetimi: Ankara Örneği 2012Yrd.Doç.Dr. Aysun Özkan
62. Emine Çiçek-Emine Kale Eskişehir’de 2002 - 2011 Yılları Arasında Emisyon Envanterinin Hazırlanması ve Kirlilik Haritalarının Oluşturulması 2012Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
63. Emine Ayık Eskişehir İlinde İç ve Dış Ortam Partikül Madde (PM2.5) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 2012Doç. Dr. Eftade Emine Gaga
64. Elif Tosun Anadolu Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanması 2012Doç. Dr. Müfide Banar
65. Cem Şimşek Seydisuyu (Hamidiye Mevki) Su Kalitesinin İzlenmesi 2012Doç.Dr. Arzu Çiçek
66. Candan Köse-İnanç Sayın Hidroelektrik Santrallerde Ekolojik Debi Kavramı ve Uyguluması 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
67. Canan Doğan-Meltem Özdemir Adsorpsiyonla Boyarmadde Giderimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi 2012Doç.Dr. Yusuf Yavuz
68. Büşra Kocaoğlu-Gülin Özcan-Emrah Dal Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtımının İncelenmesi 2012Doç.Dr. Ümran Tezcan Ün
69. Burçin Cambazoğlu Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Br29 Giderimine Başlangıç pH’ı ve Boyar Madde Derişiminin Etkisi 2012Yard.Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel
70. Aysun Aktuna Küresel İklim Olaylarından El Nino ve La Nina’nın Tanımı ve Etkileri 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
71. Aslan Göl Rüzgar ve Güneş Enerjisi gibi Alternatif Enerji Kaynakları Kullanılarak Doğal Su Sistemlerinin Özümseme Kapasitesinin Arttırılması 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
72. Alper Mergen-Özgün Tezer Pyridine-Pyrazalone Metodu ile Siyanür Tayini 2012Doç. Dr. Mine Albek
73. Ali Selçuk Işık AB Uyum Sürecinde Türkiye’nin Gürültü Kirliliği Hakkında Yapması Gerekli Konuların Eskişehir İlinde Saptanması ve Çözüm Önerileri Sunulması 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
74. Ahmet Şahin Seyitgazi Ovası Topraklarında Makro ve Mikro Elementlerin Araştırılması 2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
75. Ahmet Sercan Ertaş- Okan Akar-Mehmet Ateşoğlu Türkiye’de Farklı Ulaşım Sistemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ve Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi 2012Doç. Dr. Müfide Banar-Yrd.Doç.Dr. Aysun Özkan
76. Ahmet Ali Mert Orta Porsuk Havzası’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hidrojeolojik Modelleme (HEC-HMS) ve Hidrolik Modelleme (HEC-RAS) Kullanılarak Taşkın Analizi 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
77. Selma Haliç Seramik Endüstrisi Çamurundan İzole Edilen Bir Fungus (Paecilomyce sp.) ile Antimon (Sb) Biyosorpsiyonu 2011Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
78. Atila Taşdemir Biyolojik Yolla Kadmiyum Giderimi 2011Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
79. Baver Aksoy Eskişehir İlinin Karışma Yüksekliklerinin Farklı Metotlarla Hesaplanması 2011Y. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
80. Murat Tüylü-Oğuzhan Çelikkol Sakarya Havzası Su Kalitesi ve Akım Değerlerinin Faktör Analizi ile İrdelenmesi 2011Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
81. İskender Parmak Suda Ayak İzi Çalışması 2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
82. Alper Uğurluoğlu-Mesut Çiftçi İz Element Kullanımı İle Porsuk Nehrinde Akım ve Dispersiyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi 2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
83. Seda Hergünvarım Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi 2011Doç. Dr. Eftade Gaga
84. Eda Pektaş Eskişehir Atmosferinde Fosil Yakıt Kullanımından Kaynaklanan Uçucu Urganik Bileşikler (UOB) İçin Emisyon Envanteri Hesaplanması 2011Doç.Dr.Eftade Gaga
85. Çağrı Ertem Bitkisel Atıklardan Granül Aktif Karbon Üretimi 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
86. Seyit Gönenç Çalıcı-Hikmet Uyar Bitkisel Atıklardan Üretilen Granül Aktif Karbonun Adsorpsiyon Kolonunda Değerlendirilmesi 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
87. Burçin Taşkın-Gamze Körükçü Bitkisel Atıklardan Üretilen Granül Aktif Karbonun Atıksu Arıtımında Kullanılması 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
88. Atihan Çelik Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
89. Ahmet Egemen Sakın Dolgulu Kule Elektrokimyasal Reaktörde Atıksu Arıtımı 2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
90. Funda Özdemir Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların Arıtımında Fitoremediasyon Tekniğinin Uygulanması 2011Doç. Dr. Müfide Banar
91. Burcu Aras Atık Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit Üretimi 2011Doç. Dr. Müfide Banar
92. Fatma Yayabaşı-Dilek Kaya Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Model Atıksulardan Boyar Madde Giderimi 2011Doç. Dr. Yusuf Yavuz
93. İbrahim Erdinç Altun Porsuk Çayı’nda Bazı Mikro ve Makro Elementlerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi 2011Doç.Dr. Arzu Çiçek
94. İbrahim Erdinç Altun Porsuk Çayı’nda Bazı Mikro ve Makro Elementlerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi 2011Doç.Dr. Arzu Çiçek
95. Cansu Keskin-Müge Acar Eskişehir Merkez İlçeleri İçme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 2011Doç. Dr. Arzu Çiçek
96. Eren Toykuyu-Sümer Okan Emet Çayı Su ve Sedimentinde Bazı Elementlerin Tespiti 2011Doç. Dr. Arzu Çiçek
97. Meltem Kaya Atmosfer Salınımlarının Türkiye’nin Belli Bölgelerinde Yağış ve Sıcaklık Üzerindeki Etkileri 2011Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
98. Emre Kızılkaya Genel ve Bölgesel Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması 2011Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
99. Tacettin Şenel Silisyum Temelli Katalizörler Kullanılarak Basic Red 29 Boyar Maddesinin Giderimi 2011Prof. Dr. A. Savaş Koparal
100. Özgür Nazikcan Nano Boyutlu Metallerin (ZnO) Bitkiler Üzerine Etkileri 2011Prof. Dr. A.Savaş Koparal
101. Mine Taştaban-Didem Özalp-Ahmet Turan Aldırmaz Silisyum Temelli Katalizör Kullanarak Boyar Maddesi Adsorpsiyonu 2011Prof. Dr. A. Savaş Koparal-Doç. Dr. Yusuf Yavuz
102. Tuğçe Demirel Ultrasonik Reaktör İle Dezenfeksiyon 2011Prof. Dr. A.Savaş Koparal
103. Esra Kaçar Anadolu Üniversitesi İki Eylül Ve Yunus Emre Kampüsü İçme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 2011Prof. Dr. Savaş Koparal
104. Ethem Cem Keskin Eskişehir Atmosferinde NO2, Ozon ve UOB İlişkisinin İncelenmesi 2011Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
105. Ersin Sinan Öztürk Eskişehir için 2010 Yılı Emisyon Envanteri 2011Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
106. Mustafa Şahin-Ömer Faruk Erol Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Alüminyum Elektrotlarda Boyar Madde Giderimi 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
107. Ayşe Harika Pehlivan Porsuk Nehrinin Biyokimyasal Süreçlerle İlgili Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi 2010Doç. Dr. Mine Albek
108. Çağlar Emirzeoğlu Kesikli Yöntemle Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Ekektrokoagülasyon 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
109. Zeynep Dedeoğlu Eskişehir’de Daha Temiz Bir Hava için Stratejiler 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
110. Tayfun Yılmaz Pasif Difüzyon Membran ile Su Kalitesinin Monitorlanması 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
111. Gülşen Demirbaş-Talip Gülmez Porsuk Havzasında Yangın Kaynak Kirliliğin Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
112. Sibel Spat-Elif Yılmaz Demir Elektrotlar ile Boyar Madde Giderimi 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
113. Semih Baydar Atık Lastiklerden Karbon Siyahı Eldesi 2010Yrd. Doç. Dr. Aysun Özkan
114. Özlem Saban-Turgut Efe Turan Büyük Akgöl (Sakarya) Göl Ekosistemindeki Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Element Seviyelerinin Araştırılması 2010Doç. Dr. Arzu Çiçek
115. Nihat Işık Simülasyon Programı ile Atık Su Arıtım ve İçme Suyu Arıtım Tesisi Tasarımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
116. Nesli Doğan Bir Tesisin Baca Gazı Kirleticilerinin Dağılımının ISCST3 Modeli Kullanılarak Belirlenmesi 2010Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
117. Metin Şen Bakterilerde Antimon Biyoakümülasyonu 2010Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
118. Merve Karancak Eskişehir Kentinde Yaşayan Halkın Hava Kirliliğine Maruziyetinin Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
119. Melisa Kaya-Can Bıyık Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Borusal Alüminyum Reaktörde Arıtımı 2010Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
120. Gülşah Şenses Seramik Endüstrisi için IPPC’ye Göre Mevcut En İyi Teknikler(BAT): Türkiye’den Bir Uyumluluk Çalışması 2010Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
121. Göksev Gündoğdu Benzin İstasyonlarından Kaynaklanan Ağır Metal ve Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Belirlenmesi 2010Doç. Dr. Müfide Banar
122. Elifcan Kanatlı Porsuk Çayı’nın Organik Kirlilik Yükünün İzlenmesinde Koi Analizi Küçük Ölçek-Kapalı Sistem Uyarlaması 2010Doç. Dr. Mine Albek
123. Şevkiye Turan-Elif Gizem Albayrak ULTRASOUND Yöntemi ile Dezenfeksiyon 2010Prof. Dr. Savaş Koparal
124. Dila Seda Temiz-Melis Konuk Süt Endüstrisi Atıksuyunun İki Kutuplu Tıkaç Akım Reaktörde Elektrokoagülasyon ile Arıtımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
125. Cem Cantekin Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planının Hazırlanması 2010Doç. Dr. Müfide Banar
126. Buğra Tatlı DFLOW Programı ile Porsuk Havzasında Debi Analizi 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
127. Buğra Hoş-Tuğba Fidan Atıksularda Kiraz Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyarmadde Giderimi 2010Doç. Dr. Özgül Gerçel
128. Bilal Turali Kromun Biyolojik Yolla Giderimi 2010Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
129. Buşra Al Nakhlani-Bahar Özbey Adsorpsiyon Kolonu Tasarımı 2010Doç. Dr. Özgül Gerçel
130. Ayşenur Tuncalı Eskişehir Kent Atmosferindeki Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Aktif Örnekleme Yöntemi ile Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
131. Aslıhan Derdiyok-Beyza Topraklı Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon İle Arıtımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
132. Ahmet Canpolat İkieylül Kampüsü Emisyon Envanteri 2010Doç. Dr. Eftade E. Gaga
133. Adnan Çalışkan-Merve Uylaş ADCP ile Debi Ölçümü ve Akarsudaki Askıdaki Sediment, Bulanıklılık İlişkisi 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
134. Önder Deveci Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Dönüşümünde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 2009Doç. Dr. Müfide Banar
135. Barış Tantekin Biyopolimer Malzemelerin Aerobik ve Anaerobik Depolama Sahalarında Bozunabilirliği ve Laboratuvar Ölçeğinde İncelenmesi 2009Doç. Dr. Müfide Banar
136. Sinem Çepehan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvarlarında Atık Yönetimi Çalışması 2009Doç. Dr. Müfide Banar
137. Hüseyin Oral Şenay Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Risk Değerlendirme Çalışması 2009Doç. Dr. Müfide Banar
138. Vesile Özlem Erkan Atmosferdeki Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler için Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması 2009Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
139. Burcu Kadakal Hava Kirleticilerin Eskişehir’de Yaşayan Çocukların Solunum Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 2009Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
140. Betül Kurada-Yıldız Mine Evci Eskişehir’de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi 2009Doç. Dr. Eftade E. Gaga
141. Tuğba Coşkun Süt Endüstrisi Atıksuyunun İki Kutuplu Tıkaç Akım Reaktörde Elektrokoagülasyon ile Arıtımı 2009Doç. Dr. Yusuf Yavuz
142. Sezer Atalay Elektrokoagülasyon ile Süt Endüstrisi Atıksuyu Arıtımı 2009Doç. Dr. Yusuf Yavuz
143. Emine Baştürk Kurşun İşleme Fabrikalarından Kaynaklanan Kurşun Kirliliğinin Topraklarda Birikiminin Araştırılması 2009Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
144. Kağan Eryürek-Alper Keskin Samsun Yöresi Kültür Balıklarının Mikro ve Makro Element Seviyeleri 2009Doç. Dr. Arzu Çiçek
145. Burcu Barça Çimento Fabrikası Çevresindeki Bitki ve Topraklarda Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi 2009Doç. Dr. Arzu Çiçek
146. Serkan Gölbaşı Bitkisel Atıklardan Aktif Karbon Üretimi 2009Doç. Dr. Özgül Gerçel
147. Ömer Talha Sezgin-Tuğba Yılmaz Aşağı Porsuk Çayı Havzası’nda Noktasal ve Yaygın Kirletici Kaynakların Belirlenmesi ve Etkilerinin Saptanması 2009Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
148. Ayça Sözeri Türkiye ve Yakın Çevresinde Son Bin Yıl İçerisinde Yağışların Değişimi 2008Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
149. Ayşe Çetiner Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
150. Beril Batı İridyum Metal Oksit Elektrotlarla ile Dezenfeksiyon 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
151. Betül Yıldırım Evlerden Kaynaklanan Kirletici Bileşenlerin ve Kullanılan Kaynakların Minimizasyonu- Ekoev Sistemleri 2008Doç. Dr. Mine Albek
152. Burcu Şimşek Yemekhane Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
153. Derya Candemir Ozonlama ile Doğal Organik Madde Giderimi 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
154. Egemen Yamankurt Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Eskişehir Yeraltı Suyu Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi ve Kirlilik Analizi 2008Doç. Dr. Müfide Banar ve Yard. Doç. Dr. Aynur Şensoy Şorman
155. Emre Aksu Elektrokimyasal Yöntemle Sulardan Florür Giderimi 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
156. Gamze Kaya Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtmı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
157. Gökhan Öztürk Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Florür İyonunun Giderilebilirliğinin Araştırılması 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
158. Gözde Seçil Gül İridyum Metal Oksit Elektrotlarla ile Dezenfeksiyon 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
159. Mehmet Fatih Yelken Bitki Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbon Adsorpsiyonuyla Boyarmadde Giderimi 2008Doç. Dr. Özgül Gerçel
160. Meryem Mehmetbaşoğlu Mogan Gölü (Ankara) Su Kalitesi ve Sedimentte Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
161. Mine Oğhan Sulu Çözeltilerden Boyarmadde Gideriminde Doğal Adsorpban Etkinliğinin Araştırılması 2008Doç. Dr. Özgül Gerçel
162. Muhammed B. Kılıç Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun İşletilmesi ve Eskişehir İçin Sürekli Karbon Monoksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 2008Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
163. Okan Saylak Çevre Biyoteknolojisi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
164. Özge Seda Eroğlu Doğal Sepoiyolit, Zeolit ve Perlitlerin Çöp Deponi Tabakalarında Metal Tutma Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
165. Nesimi Akyol-Özlem Mıhçı Annular Denuder Örnekleme Sisteminin Kurulmasİ: Atmosferik PAH ve NO2 bileşiklerinin Tayini 2008Doç.Dr.Eftade Gaga
166. Özlem Tahmaz Eskişehir’in Su Kaynakları ve Porsuk Çayı (İstatistiksel Eğilimler) 2008Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
167. Senem Uçar Evsel ve Endüstriyel Kökenli Karbondioksit Emisyon Potansiyellerinin Belirlenmesinde Örnek Uygulamalar 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
168. Serhat Hızlısoy Mogan Gölü’nde Yaşayan Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
169. Sinem Uzel Hava Kirliliği ve Bitkiler Üzerine Etkisi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
170. Süheyla Erez Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
171. Tuğba Bayraktar Eskişehir Atmosferinde Yağmur Suyu Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Derişimlerinin Belirlenmesi 2008Doç.Dr.Eftade Gaga
172. Tuğba İpek Yemekhane Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
173. Volkan Altuğ İleri Oksidasyon Yöntemleriyle Doğal Organik Madde Giderimi 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
174. Zekiye Ayça Durucan Demir Elektrotlarla Sudan Florür Giderimi 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
175. ZeynepTokay TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Sürecinin Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında Uygulanması 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
176. Nalan İlhan-İlkay Yılmaz Türkiye'deki İklim Değişikliği ve Olası Etkileri 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
177. Latif Bora Özavcı Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
178. Abdullah Toksoy-Sercan Bademli-Ümit Yılmaz Ultrasoundla KOİ Giderimi 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
179. Selda Balaban Fotokatalitik Arıtma İle Doğal Organik Madde Giderimleri 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
180. Arzu Betül Yalabık Şeftali Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon ile Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
181. Aslı İnce Bitkisel Atıktan Hazırlanan Aktif Karbonun Atıksulardaki Boyarmadde Gideriminde Kullanılması 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
182. Berat Müjdem Arıkan Fenolün Elektrokimyasal Yöntemle Sudan Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
183. Betül Tuba Akçay Antibakteriyel Dolgulu Kolon ve UV Kolon ile Bakteri Dezenfeksiyonu 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
184. Derya Yıldız Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Fosfat Giderimi 2007Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
185. Efe Yazıcıoğlu Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
186. Emine Can Antibakteriyel Dolgulu Kolon ve UV Kolon ile Bakteri Dezenfeksiyonu 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
187. Emre Yazıcı Bigadiç Klinoptiloliti Kullanılarak Sulardan Çinko Giderimi 2007Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
188. Ersin Aytaç Mezbaha Atıksuyunun Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
189. Ferhat Kılıç Aktif Karbon Adsoprsiyonu ile Atıksulardan Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
190. Gamze Dila Büyükçınar Eskişehir Atmosferinde Organoklorlu Pestisitlerin (OCP) Örneklenmesi ve Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 2007Doç.Dr.Eftade Gaga
191. Gizem Sargın Bitkisel Atıktan Hazırlanan Aktif Karbonun Atıksulardaki Boyarmadde Gideriminde Kullanılması 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
192. Gülçin Demirel Eskişehir’de İç ve Dış Ortam Havasında Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Gaz Kromotografi-Kütle Spektrometrisi Yöntemiyle Belirlenmesi 2007Doç.Dr.Eftade Gaga
193. Gülşah Tulger Ekolojik Planlama Kapsamında Bir Kent Tasarımı ve Eskişehir Örneği 2007Doç. Dr. Arzu Çiçek
194. Güven Seydioğlu Mezbaha Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
195. HakkıcanAlpat Mezbaha Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
196. Hamdi Kabadayı Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
197. Kader Köse Ultrasoundla Boyar Madde Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
198. Mehmet Özyigit Atıksulardan İyon Değişimi Yoluyla Amonyum Giderimi ve Bigadiç Klinoptilolitinin Kullanımı 2007 Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
199. Nihal Ekici Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışların Uzun Yıllar Boyu Eğilimlerinin İncelenmesi 2007Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
200. Nisan Zorlu Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
201. Ömer Güngör Şeftali Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon ile Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
202. Rabia Seda Timur Biyobozunur Polimerlerin Ambalaj Üretimindeki Kullanımı ve Çevresel Etkileri 2007Doç. Dr. Müfide Banar
203. Seda Mutlu Zeytinyağı Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2007Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
204. Şirin Buse Kütükçüoğlu Tarımsal Atıksuların Kullanılabilirliği 2007Doç. Dr. Mine Albek
205. Türkan Manasır Biyokütle Enerjisi 2007Doç. Dr. Arzu Çiçek
206. Uğur Şükrü Bıyıklıoğlu Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
207. Volkan Kocakıray Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
208. Ahmet Katrancı Türkiye Akarsularında Yıllık Debi Değişimlerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
209. Ayça Artık Ultrasound ile Boyarmadde Giderimi 2006Prof. Dr. A.Savaş Koparal
210. Barbaros Türkoğlu Bitkisel Yağ Üretimi Teknolojileri ve Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
211. Berna Tunç Eskişehir Merkez İlçe’de Çim Ve Topraklardaki Ağır Metallerin İncelenmesi 2006Doç. Dr. Arzu Çiçek
212. Fatih Tural Bitkisel Yağ Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
213. Göklen Ece Yıldız Bitkisel Yağ Rafinasyon sularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
214. İbrahim Doğan İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Uygulama - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Örneği 2006Doç. Dr. Müfide Banar
215. Murat Şahin Bitkisel Yağ Üretimi Teknolojileri ve Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
216. Mutlu Uğur Akçay Doğal Zeolitlerin Çöp Deponi Tabakalarında Metal Tutma Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 2006Prof. Dr. A.Savaş Koparal
217. Nafiz Nalbantoğlu Aktif Karbon Adsorpsiyonuyla Atıksulardan Ağır Metal Giderimi 2006Doç. Dr. Özgül Gerçel
218. Nagihan Ceylan Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim, Atık Azaltımı ve Enerji Kazanımı 2006Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
219. Sefa Demirtopuz NaI Tekniği İle Açık Ortam NO2 Derişim Değerlerinin Monitorlanması 2006Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
220. Selen Atiker Eskişehir Şehir Merkezinde Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin(PAH’lar) İncelenmesi 2006Doç.Dr.Eftade Gaga
221. Zehra Yiğit Eskişehir Merkez İlçe’de Çim Ve Topraklardaki Ağır Metallerin İncelenmesi 2006Doç. Dr. Arzu Çiçek
222. Abdurrahim Polat Bitkisel Yağ Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2005Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
223. Akif Arı Metan Gazı Emisyonlarının Küresel Isınmaya Katkısı, Metanın Küresel Döngüsü, Su ve Hava Küre Dengesi 2005Prof. Dr. Serap Kara
224. Aslıhan Hıdıroğlu Biyogaz Enerji Sistemi Tasarımı: Elektrik Üretimi 2005Prof. Dr. Serap Kara
225. Aylin İpar Süt Endüstrisi Atıksu Kaynakları 2005Doç. Dr. Yusuf Yavuz
226. Bahar Dilek Beytekin Avrupa Birliğinde Su Kalitesi Konusunda Düzenlemeler 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
227. Beyza Dilber Eskişehir İlinde Bulunan Pyracantha coccinea ve Pinus nigra Bitkilerinin Kükürt Açısından Analizi 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
228. Bilge Anladı Şeker Fabrikalarından Çıkan Atıksuyun Karakterizasyonu ve Arıtım Yöntemleri 2005Prof. Dr. A.Savaş Koparal
229. Deniz Altun Sera Gazlarının Küresel Isınmaya Katkısının Fayda/Maliyet Analizi 2005Prof. Dr. Serap Kara
230. Emre Kırat Biyomonitorlama 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
231. Ferhat Sadi Yimsek Atık Yakma Tesisi Uçucu Küllerinin Tuğla Endüstrisinde Kullanımı 2005Doç. Dr. Müfide Banar
232. Filiz Tezakıl Atıksulardan Adsorbsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2005Doç. Dr. Ferdi Gerçel
233. Gülsen Yavuz Atıksulardaki Borun Çevresel Etkileri ve Giderim Yöntemleri 2005Doç. Dr. Mine Albek
234. Gülsüme Köse Kara, Hava ve Deniz Ulaşımının Çevresel Etkileri ve Bu Etkilerin Karşılaştırılması 2005Doç. Dr. Mine Albek
235. Hatice Çakır Metal Kaplama Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2005Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
236. Haver Ayça Hatapkapulu Tarımsal Alanlardan Kaynaklanan Erozyonun Önlenmesinde Poliakrilamit Kullanımı 2005Doç. Dr. Mine Albek
237. Işıl Kurt Bor Minerali, Bileşikleri, Teknolojik Değerlendirilebilirliği: Tüketim Payı Uygulamaları 2005Prof. Dr. Serap Kara
238. Işıl Uzun Biyogaz Enerji Sistemi Tasarımı: Elektrik Üretimi 2005Prof. Dr. Serap Kara
239. Murat Akbaş Tekstil Atıksularında Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Renk Giderimi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
240. Nesrin Öztürk İç ve Dış Ortam NO2 Derişiminin Pasif Örnekleyiciler Yardımıyla Eş Anlı Monitorlanması ve İstatistiksel Değerlendirilmesi 2005Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
241. Özge Tümöz Elektrokimyasal Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin İncelenmesi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
242. Nur Demiral Tekstil Atıksularında Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Renk Giderimi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
243. Özge Bozkurt Metan Gazı Emisyonlarının Küresel Isınmaya Katkısı, Metanın Küresel Döngüsü, Su ve Hava Küre Dengesi 2005Prof. Dr. Serap Kara
244. Öznur Savlak Biyomonitorlama ve Yöntemleri 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
245. Seda Bayburtlu İklim Değişikliğinin Doğal Su Kalitesi Üzerindeki Etkileri 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
246. Selin Candan Güner Metanın Küresel Isınmaya Etkisi 2005Prof. Dr. Serap Kara
247. Serdar Şen Tarım Alanlarında Toprak Erozyonunun Önlenmesi 2005Doç. Dr. Mine Albek
248. Sibel Köken İç ve Dış Ortam NO2 Derişiminin Pasif Örnekleyiciler Yardımıyla Eş Anlı Monitorlanması ve İstatistiksel Değerlendirilmesi 2005Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
249. Tahir Akıncı Pestisit Kirliliği Oluşum Nedenleri Giderim Yöntemleri 2005Doç. Dr. Ferdi Gerçel
250. Tuğba Saatcioğlu Süt Endüstrisi Atıksu Kaynakları & Arıtım Yöntemleri 2005Doç. Dr. Yusuf Yavuz
251. Yasemin Bıçaksız Kağıt Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2005Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
252. Yasin Kelif İklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik zaman serilerinin eğilim analizleri 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
253. Zeynep Sağlam Şeker Fabrikalarından Çıkan Atıksuyun Karakterizasyonu ve Arıtım Yöntemleri 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
254. Aslı Günüç Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Arıtımı 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
255. Ayben Ören Maden Yataklarından Kaynaklanan Atıksuların Oluşumu, Etkileri ve Önlenmeleri 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
256. Ayşe Gülhan Koyuncu Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Arıtımı 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
257. Bahattin H. Tanaçan Bozüyük Yöresindeki Bitkilerin Ağır Metaller ve Makro Elementler Açısından Analizi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
258. Burak Çiftçi Havaküre Karbon Döngüsü 2004Prof. Dr. Serap Kara
259. Burcu Vardar Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarının Optimizasyonu 2004Doç. Dr. Müfide Banar
260. Burlahan Güler Küresel Karbon ve Enerji Döngüsü: Eşdeğer Sıcaklık Hesaplamaları 2004Prof. Dr. Serap Kara
261. Can Serdar Hastürk Yerküre Karbon Balansı Denklemlerinin IV. Dereceden Runge-Kutta Metodu ile Çözümü 2004Prof. Dr. Serap Kara
262. Cemile Ermiş Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pyracantha coccinea’da (Ateşdikeni) Ağır Metal ve Makro Element Miktarlarının Belirlenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
263. Ceren Tosun Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarİnİn Optimizasyonu 2004Doç. Dr. Müfide Banar
264. Derya Demir Açık Ortam Havasında Aktif/Pasif Örnekleme Yoluyla NO2 Gazının Monitorlanması ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
265. Eda Ergin Atıksulardan Aktif Karbon Kullanarak Absorpsiyon Yöntemiyle Ağır Metal Giderimi 2004Doç. Dr. Özgül Gerçel
266. Elçin Özdemir Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pyracantha coccinea’da (Ateşdikeni) Ağır Metal ve Makro Element Miktarlarının Belirlenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
267. Emin Emre Gücenmez Pestisitler 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
268. Erol Önel Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Geri Kazanım Uygulamaları ve Yasal Durum 2004Doç. Dr. Müfide Banar
269. Ersoy Koca Zeytinyağı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
270. Ersoy Koca Zeytinyapı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
271. Fehmi Alemdar Havaküre Karbon Döngüsü 2004Prof. Dr. Serap Kara
272. Gülşah Güler Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevre Mühendisliği Açısından Uygulama Alanları 2004Doç. Dr. Müfide Banar
273. Gürhan Kula Eskişehir’de Aktif ve Pasif Troposferik Ozon Örnekleme ve İzleme Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
274. Güven Uzun Ekolojik Planlama Yaklaşımları ve Ekoteknoloji 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
275. Levent Akın Suküre Karbon Denge Modeli 2004Prof. Dr. Serap Kara
276. Mehmet Aşkıner Açık Ortam Havasında Aktif/Pasif Örnekleme Yoluyla NO2 Gazının Monitorlanması ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
277. Meltem Gürsoy Zeytinyapı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
278. Mete Emre Ergüçlü Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pinus nigra (Karaçam) İbrelerinde ve Topraktaki Ağır Metal ve Makro Elementlerin İncelenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
279. Nurcan Evran Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi 2004Prof. Dr. Serap Kara
280. Özge Özdemir Bozüyük Yöresi Bitki Ve Topraklarında Ağır Metal Ve Makro Element Analizleri 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
281. Özlem Aytöre Tarımdan Kaynaklanan Atıksuların Oluşumları, Taşınımları, Etkileri ve Önlenmeleri 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
282. Tülin Ceylan Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılmaları ve Hidrojen Gazı Üretimi 2004Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
283. Umay Yılmaz Karbon Balansındaki Bozulmaların Biyoküreye Etkisi 2004Prof. Dr. Serap Kara
284. Umut Erkum Suküre Karbon Denge Modeli 2004Prof. Dr. Serap Kara
285. Ümit Yılmaz Karbon Balansındaki Bozulmaların Biyoküreye Etkisi 2004Prof. Dr. Serap Kara
286. Zeynep Meral Gül İklim Değişikliğinin Havzalar Üzerindeki Etkisi 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
287. Barbaros Murat Köse Eskişehir İli Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Yer Seçimi 2003Doç. Dr. Müfide Banar
288. Bilgen Halaç Porsuk Su Toplama Havzasının Topografik, Hidrolojik ve Çevresel Özelliklerinin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Mine Albek
289. Cem Kılınç Eskişehir Topraklarında Ağır Metal ve Makro Elementlerin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Arzu Çiçek
290. Çiğdem Gündoğdu Tarımsal Alanlardan Kaynaklanan Pestisit Kirliliği 2003Doç. Dr. Mine Albek
291. Deniz Yurtsever Açık Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
292. Elif Kaya Yakma Süreçleri ve Sera Gazları 2003Prof. Dr. Serap Kara
293. Elvan Aktaş Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
294. Emine Sevil Çokgürses Açık Ortam Havasındaki Azot Oksitlerin (NO+NO2) Ölçümü ve Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
295. Esra Doğaner Biyogaz Üretimi ve Kullanım Potansiyeli 2003Prof. Dr. Serap Kara
296. Funda Kutal Atıksulardan Hidrojen Elde Edilmesi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı 2003Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
297. Gökben Yılmaz Eskişehir İli Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Yer Seçimi 2003Doç. Dr. Müfide Banar
298. Gökçe Özdemir Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Dalga Enerjisi ve Okyanus Isıl Enerji Dönüşümü 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
299. Meryem Şahbaz Porsuk Su Toplama Havzasının Topografik, Hidrolojik Ve Çevresel Özelliklerinin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Mine Albek
300. Özlem Avcı Sera Gazları ve Küresel Isınma, Isınmanın Olası Sonuçlarını Önlemeye Yönelik Bir Proje Seçimi Uygulaması 2003Prof. Dr. Serap Kara
301. Özlem Erpek Gelgit Enerjisi Ve Kıyıdan Uzak Rüzgar Enerjisi 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
302. Şule Canbaz Eskişehir’de Troposferik Ozon Ölçümü ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
303. Volkan Pılgır Azot oksit Gazlarının Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi 2003Doç. Dr. Özgül Gerçel
304. Alev Arınan Alkollü İçecek Fabrikaları Atıksularının Arıtımı ve Bir Uygulama 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
305. Cennet Kahraman Bozüyük Yöresindeki Bitkilerin ve Toprakların Ağır Metal ve Makro Elementler Açısından Analizi 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
306. Fatma Kulaksız Porsuk Çayında Bulunan Ağır Metallerin Çevresel Etkilerinin Farklı Materyallerle İncelenmesi 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
307. Filiz Çakmak Eskişehir Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu Ve Arıtılabilirliği Üzerine Bir Uygulama 2002Doç. Dr. Müfide Banar
308. Mehmet Özkan Özgür Tekstil Endüstrisi Atıksılarının Arıtımı 2002Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
309. Nalan Tepe Ekoverimlilik ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Uygulanması 2002Yard. Doç. Dr. Sibel Uludağ Demirer
310. Nilüfer Korkmaz Gıda Endüstrisi Atıksularının Arıtımı 2002Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
311. Olcay Yılmaz Temiz Üretim/Kirlilik Önleme 2002Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
312. Özlem Özden ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ve Seramik Endüstrisi Uygulamaları 2002Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
313. Zeynep Ebru Kılıç Alternatif Enerji Kaynakları Ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu 2002Doç. Dr. Mine Albek
314. Zuhal Yüzgenç Doğal Arıtım Sistemleri 2002Doç. Dr. Mine Albek
315. Alaattin Özcan Katı Atık Deponi Alanında Zeolit+Bentonit Karışımının Kullanımı 2001Yard. Doç. Dr. Yücel Güney
316. Bülent Alaçam Termik Santraller ve Çevresel Etkileri 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
317. Çiğdem Vardar Katı Atıklarının Değerlendirilmesi 2001Doç. Dr. Müfide Banar
318. Evrim Akkoyunlu Porsuk Çayında Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerde Ağır Metal Birikimi 2001Prof. Dr. A. Savaş Koparal
319. Erdinç Y. Kalaycıoğlu Yağmur Suyunun Kentsel Karakterizasyonu 2001Doç. Dr. Mustafa Tombul
320. Erhan Durmaz Kömür Gazından Hidrojen Sülfürü Gideren Bir Akışkan Yatak Reaktörünün Modellenmesi 2001Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu
321. Hande Çalışkanel Sulu Ortamdan Sülfit İyonlarının Frafit Elektrotla Giderimi 2001Prof. Dr. A.Savaş Koparal
322. Hicran Çınar Endüstriyel Atıksular, Özellikleri ve Arıtım Yöntemleri 2001Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
323. Sedef Polat Ulusal Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Düzenli Depolama Alanları ve İnsineratörlerin Fonksiyonu 2001Doç. Dr. Müfide Banar
324. Selcen Çatak Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri Çevresinde Bulunan Bitkilerde ve Toprakta Kükürt ve Ağır Metal Birikimi 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
325. Serkan Uğur Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri Çevresinde Bulunan Bitkilerde ve Toprakta Kükürt ve Ağır Metal Birikimi 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
326. Şeref Şenol Çevre Kirliliğinin Hukuksal Ve Sosyo-Ekonomik Durumunun Değerlendirilmesi 2001Doç. Dr. Müfide Banar
327. Ahmet İlker Konak İçme ve Kullanma Sularında Klorlu Organik Bileşikler 2001Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
328. Demet Çağatay Eskişehir Merkez İlçede Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Emisyon Envanterininin Hazırlanması 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
329. Umut Keskin Gaz Halindeki İnorganik Flor Bileşiklerinin Tütün Bitkisi Üzerine Olan Etkisinin Sera ve Fumigasyon Sistemi Çalışmaları İle İncelenmesi 2000Doç. Dr. Arzu Çiçek
330. Sultan Ayaz Eskişehir Merkez İlçede Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Emisyon Envanterininin Hazırlanması 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
331. Selmin Özer SMADA Programı ile Seydisuyu Havzasına Düşen Yağışın Yarattığı Kirliliğin Belirlenmesi ile İlgili Çalışma 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
332. Özgür Akkaş İzmit İli Darıca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
333. Özge Yılmaz Hidrojen Sülfür Gazının Klasik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderilmesi 2000Prof. Dr. A. Savaş Koparal
334. Olcay Banu Uz Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
335. Nihat Günay Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 2000Doç. Dr. Recep Bakış
336. Mehmet Mutlu Gökmenoğlu İzmit İli Darıca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
337. Kıvılcım Bayseferoğulları Ankara İli Oyaca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Doç. Dr. Recep Bakış
338. İlknur Ekiz Tehlikeli Atık Deponi Alanı Dizaynı 2000Prof. Dr. Ahmet Tuncan
339. İlknur Ölmez Su Kirliliği Kontrolü Açısından Türk ve Yabancı Standartların Karşılaştırılması 2000Prof.Dr. Erdem Ahmet Albek
340. Hülya Samer Kükürt Dioksit Gazının Nicotiana Tabaccum L. (Tütün) Bitkisi Üzerine Etkisi: Fumigasyon Odası Çalışmaları 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
341. Hakan Yazıcı Düzenli Depolama Alanı Gaz Emisyonlarının Belirlenmesi İle İlgili Bir Model (LandGEM) Çalışması 2000Doç. Dr. Müfide Banar
342. Gülce Ekmekçioğlu Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
343. Devrim Bağla Otomotiv Atıklarının Geri Dönüşümü 2000Yard. Doç. Dr. Sedat H. Beis
344. Cem Dirican Seddisc ve Disdata Programları ile Nilüfer Çayı’nda Sediment Taşınımının İncelenmesi 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
345. Bülent Odabaş Eskişehir Su Potansiyelinin (Yer altı ve Yerüstü) Belirlenmesi 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
346. Bilge Büyükmanav Dioksinin Oluşum Kaynakları, Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri, Tayin ve Giderme Yöntemleri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
347. Banu Karakurt Kirleticilerin Uzun Dönemli Taşınım Modelinin (SERTAD) Türkiye’ye Uygulanması 2000Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu
348. Aynur Aşılı Tekstil Atıksularının Yerinde Stabilizasyonu ve Kullanılabilirliği 2000Prof. Dr. Ahmet Tuncan
349. Ayla Dürmeli Katı Atık Arıtım ve Bertaraf Sistemlerinin Çevresel Etkileri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
350. Aslıhan Küçükballı Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
351. Arife Dülgeroğlu Katı Atık Arıtım ve Bertaraf Sistemlerinin Çevresel Etkileri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
352. Adem Kırmızıgül Eskişehir İli M. Çukurhisar Beldesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
353. Abdullah Özkaya İzmit Darıca Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
354. Eylem Sıla Baloğlu Endüstriyel Atıksulardan Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleriyle Antimon Giderimi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
355. Esra Çetin Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
356. Zeliha Ünser Endüstriyel Katı Atıkların Yeniden Kullanım Alanları 1999Prof. Dr. Ahmet Tuncan
357. Yeşim Aksakal Porsuk Baraj Gölündeki organizmalarda Pb, Cd ve Cr’un Biyoakümülasyonu 1999Doç. Dr. Arzu Çiçek
358. Umut Ünal Baca Gazı Desülfürizasyonu 1999Prof. Dr. Mustafa Kara
359. Tülay Bayraktar Uçucu Organik Bileşiklerin Özellikleri Kaynakları Etkileri Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
360. Sanem Söğütkıran Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
361. Özgür Öcal Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 1999Doç. Dr. Recep Bakış
362. Oğuzhan Özer Hidrojen Sülfür ve Kükürt Dioksit Gazlarının Giderim Yöntemleri 1999Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
363. Nilüfer Tetik Ötrofikasyon 1999Doç. Dr.Arzu Çiçek
364. Murat Özgür Tehlikeli Katı Atıkların Deponi Alanı Tabanı İçin Geosentetik Uygulaması 1999Prof. Dr. Ahmet Tuncan
365. Mine Küçükerdem Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları 1999Doç. Dr. Müfide Banar
366. İsmail Karaçam Porsuk Baraj Gölündeki Organizmalarda Pb, Cd ve Cr’un Biyoakümülasyonu 1999Doç. Dr. Arzu Çiçek
367. Hülya Durali Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
368. Filiz Bayrakçı ISO 14001 ve ISA 2000 Standartlarının Metal İşlem Sanayii’ndeki Uygulamaları 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
369. Filiz Aksoy Sulak Alanlar ve Sivrihisar Evsel Atıksularının Arıtımı İçin Açık Su Yüzeyli Sulak Alanların Kullanımı 1999Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
370. Elif Yenici İçme Suyu Temini Projesi 1999Doç. Dr. Mustafa Tombul
371. Cengiz Murat Nalçacı Türkiye’de Geri Dönüşüm Uygulamaları ve Eskişehir Örneği 1999Doç. Dr. Müfide Banar
372. Aytunç Pınar Eskişehir Merkez İlçe Atıklarının Yönetimi: Çevresel Etki Değerlendirmesi 1999Prof. Dr. Serap Kara
373. Aysun Şahin Eskişehir Evsel Katı Atıklarından Havalı Kompostlaştırma Yöntemi İle Kompost Eldesi 1999Doç. Dr. Müfide Banar
374. Aylin Alat Eskişehir Merkez İlçe Atıklarının Yönetimi: Çevresel Etki Değerlendirmesi 1999Prof. Dr. Serap Kara
375. Ayla Özdemir Baca Gazı Desülfürizasyonu 1999Prof. Dr. Mustafa Kara
376. Ayça Kurtcan Çevre Yönetim Sistemleri ISO 14001 Sertifika Alma Aşamaları ve Bir Seramik Sektörüne Uygulaması 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
377. Arzu Kumova Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Adsorbsiyonla Giderimi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
378. Yasemin Evcimen Eskişehir İli İçin Çöp Deponi Alanı Dizaynı 1998Prof. Dr. Ahmet Tuncan
379. Teslima Kurtuluş Nikel Kaplama ve Yıkama Prosesleri Atıksularının Mevcut Performansı ve Rehabilitasyon Planlaması 1998Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
380. Serdar Göncü Türkiye Akarsularında Bor Derişiminin Debiye ve Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi 1998Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
381. Oğuzhan Tüzel Krom(+6)’nın Atıksulardan Elektrokimyasal Yöntemlerle Uzaklaştırılması 1998Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
382. K. Çağlan Şeker Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin İncelenmesi, Red Sistemlerinin Ekonomik Boyutu ve Çevresel Etkileri 1998Prof. Dr. Serap Kara
383. Hülya Tuna Evrensel toprak kaybı denklemi ile Eskişehir yöresindeki küçük bir su havzasında (Seyitgazi bölgesinde) toprak kayıplarının hesaplanması 1998Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
384. Gözde Yılmaz Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyundan Elektrokimyasal Yöntemle KOİ Giderimi 1998Prof. Dr. A. Savaş Koparal
385. Erkan Yılmaz Metal İşlem Sanayiinde Endüstriyel Hijyen Koşullarının Karakterizasyonu ve İş Güvenliği 1998Prof. Dr. Serap Kara
386. Ergül Çınar Krom(+6)’nin Atıksulardan Elektrokimyasal Yöntemlerle Uzaklaştırılması 1998Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
387. Emine Kapar-Ebru Önder Metal İşlem Sanayii’nde Arıtım Çamurlarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçenekleri 1998Doç. Dr. Müfide Banar
388. Cengiz Çelen Çevre Yönetim Sistemleri ve Bir Metal İşlem Sanayii Uygulaması 1998Doç. Dr. Müfide Banar
389. Betül Aksoy ISO/TSE 9000 ve 14000 Serisi Standartlarının Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması ve Uygulanmasındaki Önemi 1998Prof. Dr. Mustafa Kara
390. Amine Elif Atasoy Krom Kaplama Prosesi Atıksu Özellikleri ve Atıksu Arıtma Tesislerinde Performans Değerlendirmesi 1998Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!