Skip Navigation Links English  

Bölüm Hakkında

Çevre mühendisliği hakkında

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisi unvanının kullanılmaya başlanması, 1960'lı yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Üniversiteler akademik programlarını genişletmişler, çevre mühendisliğini ayrı bir bilim ve mühendislik dalı olarak ele almışlardır.

Ülkemizde ilk çevre mühendisliği bölümleri 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde açılmıştır. Bugün 43 üniversitemizde çevre mühendisliği bölümü bulunmaktadır.

Tarihçe

18 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil olan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerini 1994-1995 güz döneminde alarak eğitime başlamıştır.

1997-1998 öğretim yılında kısmi İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölüm ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir.

1998-1999 öğretim yılında İki Eylül Kampüsüne taşınmıştır.

18 Mayıs 20018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil olmuştur.

Yerleşke

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Mühendislik Mimarlık Fakültesinin 1998-1999 öğretim yılında ıki Eylül Kampüsündeki yeni binasına taşınmasıyla, Çevre Mühendisliği Bölümü, derslikleri, laboratuvarları, bilgisayar olanakları ve diğer fiziksel özellikleriyle daha iyi bir eğitim sunmaktadır.

Eğitim

Bölüme her yıl merkezi sınav ile 72 öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ve 4 yıllık lisans programı olmak üzere toplam 5 yıldır. Derslerin en az %30'luk bölümü İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim dalı altında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Bölümümüz MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilk olarak 30 Eylül 2009 tarihinde  5 yıl süreyle akredite edilmiştir. Bölümümüz ikinci denetlemesini de başarıyla geçmiş olup 30.09.2019 tarihine kadar 5 yıl süreyle daha akredite edilmiştir.

 

 

Puan türü

Kontenjan/Yerleşen

Genel Kontenjan En Küçük Puanı

Genel Kontenjan En Büyük Puanı

2015

MF-4

72

267,766

314,868

2014

MF-4

72

271,362

324,731

2013

MF-4

72

272,897

335,467

2012

MF-4

67

300.903

346,572

Personel

Şu anda 27'si Çevre Mühendisliği Bölümüne, 2'si Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak toplam 29 akademik personel eğitimde etkin olarak görev yapmaktadır. Bu personel, 8 profesör, 5 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 yüksek mühendisten oluşmaktadır.

Bir bölüm başkanı ve iki bölüm başkan yardımcısı bulunmakta, bölüm başkan yardımcılarından bir tanesi teknik işlerden sorumlu olup diğeri akademik işleri yürütmektedir.

Altyapı

Dersler data show, video, tepegöz ve slayt makinesi gibi görsel eğitim araçları kullanılarak işlenmektedir. Ayrıca, Çevre Kimyası Laboratuvarı, Temel İşlemler Laboratuvarı ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan oluşan 3 öğrenci, Katı Atık, Hava Kirliliği(2 Adet), İleri Arıtım (4 Adet) ve Su Kalitesi olmak üzere de 8 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!