Skip Navigation Links English  

Ders Listesi

Dersler ve AKTS Kredileri

 

                         
   
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ   
2017-2018 ÖĞRETİM YILI  %30 İNGİLİZCE KATALOG BİLGİLERİ  
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
FİZ 105 Fizik I    4+0   6,0   FİZ 106 Fizik II    4+0 6,0  
FİZ 107 Fizik Laboratuvarı I                                      0+2   1.5   FİZ 108 Fizik Laboratuvarı II                             0+2 1.5  
MAT 805 Genel Matematik I İng. 4+2   7.5   MAT 806 Genel Matematik II İng. 4+2 7.5  
KİM 117  General Chemistry I                                                                                   (Genel  Kimya I)                                İng. 4+0   6,0   KİM 115  General Chemistry Laboratory                                                                     (Genel Kimya Laboratuvarı) İng. 0+2 1.5  
ÇEV 209  Technical English I
(Teknik İngilizce I)
İng. 3+0   2.5   KİM 118  General Chemistry II                                                                                             (Genel Kimya II)  İng. 4+0 6,0  
TRS 127 Teknik Resim   2+2   4.5   ÇEV 203 Introduction to Environmental Engineering                                                                                         (Çevre Mühendisliğine Giriş)  İng. 2+0 3.5  
TÜR125 Türk Dili I   2+0   2,0   TÜR126 Türk Dili II   2+0 2,0  
                Seçmeli Dersler(1)     2,0  
  Toplam Kredi       30,0     Toplam Kredi     30,0  
                         
III. YARIYIL   IV. YARIYIL  
MAT 219 Diferansiyel Denklemler    2+2   4.5   NÜM 202 Linear Algebra and Numerical Methods                                                         (Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler) İng. 4+0 4.5  
MLZ 203  Materials Science
(Malzeme Bilimi)
İng. 3+0   3.5   MEK 215 Statics and Strength of Materials                                                                                        (Statik ve Mukavemet )  İng. 3+0 4.5  
İKT 151 Economics (Genel İktisat) İng. 3+0   3,0   ÇEV 206  Environmental Chemistry II                                                                                         (Çevre Kimyası II) İng. 3+0 4.5  
ÇEV 213        Çevre Kimyası I    3+0   4.5   ÇEV  212 Çevre Kimyası Laboratuvarı II   0+3 3,0  
ÇEV  211      Çevre Kimyası Laboratuvarı I    0+3   3,0   BİY 353 Çevre Mikrobiyolojisi    3+0 4.5  
ÇEV 210  Technical English II                                         
 (Teknik İngilizce II)
İng. 2+0   2,0   BİY 357 Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı    0+3 2,5  
TAR 165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I    2+0   2,0   TAR 166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   2+0 2,0  
  Mesleki Seçmeli Dersler (1)                               4.5     Mesleki Seçmeli Dersler (1)                             4.5  
  Seçmeli Dersler(1)       3,0              
  Toplam  Kredi       30,0     Toplam Kredi     30,0  
                         
V. YARIYIL   VI. YARIYIL  
MEK 315 Akışkanlar Mekaniği                     3+2   6,0   TER 403 Termodinamik    3+0 4.5  
İNŞ 308 Hydrology                                                                                                          (Hidroloji) İng. 3+0   4.5    İST 201 İstatistik    3+0 3,0  
ÇEV 305 Unit Operations and Processes  I                                                                                                          (Temel İşlemler ve Süreçler I)  İng. 4+0   6,0   ÇEV 324       Temel İşlemler ve Süreçler II    4+0 6,0  
ÇEV 313 Unit Operations and Processes  Laboratory I (Temel İşlemler ve Süreçler  Laboratuvarı I) İng. 0+3   3,0   ÇEV 314       Unit Operations and Processes  Laboratory II  (Temel İşlemler ve Süreçler  Laboratuvarı II) İng. 0+3 3.5  
  Mesleki Seçmeli Dersler (2)                               7.5   ÇEV 316  Air Pollution (Hava Kirliliği) İng. 3+0 4.5  
  Seçmeli Dersler(1)       3,0     Mesleki Seçmeli Dersler (2)                             8.5  
  Toplam Kredi       30,0     Toplam Kredi     30,0  
                         
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL  
ÇEV 447   Wastewater Engineering                                                                                                                                                                (Atıksu Mühendisliği) İng. 3+0   4,0   ÇEV  450     Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi II    2+4 6,0  
ÇEV 421 Katı Atık Yönetimi                          3+2   6,0     İş Sağlığı ve Güvenliği II   2+0 2.0  
ÇEV  449      Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I    1+2   3,0     Mesleki Seçmeli Dersler (4)       19,0  
ÇEV 445  Environmental Modeling                                                                                                                                                      (Çevre Modelleme) İng. 3+0   4.5     Seçmeli Dersler (1)      3,0  
  İş Sağlığı ve Güvenliği I   2+0   2,0              
  Mesleki Seçmeli Dersler (3)         10.5              
  Toplam Kredi       30,0     Toplam Kredi     30,0  
                         
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER  
BİL 301  Computer Programmıng in Engıneerıng (Mühendislikte Bilgisayar Programlama) İng. 2+1   3.5   ÇEV 462 Computer Aided Engineering Design
(Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı)
İng. 3+0 4.5  
BİL 486 Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları   2+1   3,0   ÇEV 464  Industrial Hygiene and Work Safety
(Endüstriyel Hijyen ve İş Güvenliği)
İng. 2+0 3,0  
ÇEV 219 Ekoloji   3+0   4.5   ÇEV 465 Arıtma Çamurlarının Arıtımı ve Bertarafı   3+0 4.5  
ÇEV 309 Sosyal Çevre Bilim   2+0   3,0   ÇEV 466 Ekolojik Planlama ve Ekoteknoloji    2+0 3,0  
ÇEV 310 Su ve Toprak Kirliliği     3+0   4,0   ÇEV 468 Havza Yönetimi     2+0 3,0  
ÇEV 311 Çevre Ekonomisi   2+0   3,0   ÇEV 469 Membran Sistemleri ve Süreçleri Kullanılarak Su ve Atıksu Arıtımı   3+0 4.5  
ÇEV 312 Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma    3+0   4.5   ÇEV 461 Yeşil Mühendislik Tasarımı ve Sürdürülebilirlik   3+0 4.5  
ÇEV  320      Enerji Üretiminden Kaynaklanan Çevre Sorunları    3+0   4,0   ÇEV 472 Çevre Politikaları                                 3+0 4.5  
ÇEV 322       Çevre Sağlığı    2+0   3,0   ÇEV  474  Environmental Reactions and Reactor Kinetics 
(Çevresel Tepkimeler ve Reaktör Kinetiği)                                                                                                                            
İng. 3+0 4.5  
ÇEV 326     Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri    3+0   4,0   ÇEV  475       Çevre Mevzuatı I    2+0 3,0  
ÇEV 328 Instrumental Analysis in Environmental Studies                          (Çevresel Çalışmalarda Aletli Analiz) İng. 3+0   4.5   ÇEV  476       Çevre Mevzuatı II    2+0 3,0  
ÇEV 332 Ekolojik Ekonomiye Giriş   3+0   4.5   ÇEV  478      Atmosfer Kimyası   3+0 4.5  
ÇEV 408 Su Kalitesi Değerlendirilmesi    3+0   4,0   ÇEV 480      Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Dağılım    3+0 4,0  
ÇEV 409 Deney Tasarımı    3+0   4,0   ÇEV  482      Hava Kirliliği Laboratuvarı               1+2 3,0  
ÇEV 413  Flow Through Porous Media and Modelling  
(Poroz Ortamda Akış ve Modelleme)                                                                                                                 
İng. 3+0   4,0   ÇEV  484      Küçük Ölçekli Atıksu Arıtım Sistemleri   2+0 3,0  
ÇEV 423 Çevre Bilimlerinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları    3+0   4.5   ÇEV 486 Endüstriyel Atıksu Arıtımı    3+0 4,0  
ÇEV 427   Air Pollution Control
(Hava Kirliliğinin Kontrolü)
İng. 3+0   4.5   ÇEV 488 Katı Atık Depolama Sahalarının Tasarımı   3+0 4,0  
ÇEV 431 Su Arıtımı Projesi   1+2   4,0   ÇEV 489 Su ve Atıksuların İleri Arıtımı I    3+0 4,0  
ÇEV 432 Atıksu Arıtımı Projesi   1+2   4,0   ÇEV 490 Su ve Atıksuların İleri Arıtımı II   3+0 4,0  
ÇEV 442     Tehlikeli Atık Yönetimi    3+0   3,0   ÇEV 492 Hava Kalitesi Yönetimi Projesi   1+2 4,0  
ÇEV 443      Suların Yeniden Kullanımı    2+0   3,0   MÜH 302 Disiplinlerarası Uygulamalar   1+2 4.5  
ÇEV 444 Katı Atık Yönetimi Projesi   1+2   4,0   ÇEV 453 Çevre Etiği ve Çevre Mühendisliği   3+0 4.5  
ÇEV 448  Coastal Zone Management  (Kıyı Alanları Yönetimi)                                                                                                                                                       İng. 2+0   3,0   ÇEV 438      Çevre Yönetimi                   3+2 6,0  
ÇEV 457 Mühendislik Bilimlerinde Bilgisayar Destekli Haritalama   3+0   4.5   ÇEV 463 Çevre Mühendisliğinde Kalite Yönetim Sistemleri   3+0 4.5  
ÇEV 459 Principles of Biological Treatment  (Biyolojik Arıtımın Prensipleri)                                                                                                                                                           İng. 3+0   4,0   ÇEV 467  Environmental Exposure Assessment
(Çevresel Maruz Kalım Değerlendirmesi)
İng. 3+0 4.5  
                         
SEÇMELİ DERSLER   
ALM255  Almanca I Alm 3+0   4,0   İTA255 İtalyanca I İta 3+0 4,0  
ALM256  Almanca II Alm 3+0   4,0   İTA256 İtalyanca II İta 3+0 4,0  
ALM357 Almanca III Alm 3+0   4,0   KÜL451  History of Science and Engineering
(Bilim ve Mühendislik Tarihi)
İng. 3+0 4, 5  
ALM358 Almanca IV Alm 3+0   4.5   KÜL 199 Kültürel Etkinlikler    0+2 2,0  
ARK 108 Arkeoloji    2+0   2,0   MÜH 402 Mühendislik Etiği                                2+0 3,0  
BEÖ 155 Beden Eğitimi                             2+0   2,0   MÜH 404 Yenilik Yönetimi                                   3+0 3,0  
FOT 202 Fotoğrafçılık    2+0   3,0   MÜZ 157  Türk Sanat Müziği                             2+0 2,0  
FRA255 Fransızca I Fra 3+0   4,0   MÜZ 151 Müziğin Tarihçesi                               2+0 3,0  
FRA256 Fransızca II Fra 3+0   4,0   PSİ 102 Psikoloji    3+0 3.5  
FEL 102 Felsefeye Giriş                              2+0   2.5   PZL 302 Pazarlama Yönetimi    3+0 4.5  
FEL 401 Bilim Felsefesi                              2+0   2.5   RUS 255 Rusça I Rus 3+0 4,0  
HUK252 İş Hukuku    2+0   2.5   RUS 256 Rusça II Rus 3+0 4,0  
HUK458 Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme   3+0   3,0   SOS 153 Sosyoloji    3+0 3.5  
İLT 201 Bireylerarası İletişim    3+0   4.5   SOS 154 İnsan ve Toplum Bilim                      2+0 3,0  
İLT 370 Yönetimde Yeni Eğilimler   3+0   6.5   SNT 155 Sanat Tarihi    2+0 2,0  
İSN 309 Kitle İletişimi   3+0   3,0   TAR 201 Bilim Tarihi    2+0 2.5  
İŞL 101 Genel İşletme                                3+0   4.5   THU 203 Topluma Hizmet Uygulamaları    0+2 3,0  
İŞL 454 Management of Technology                                                                                                                                       (Teknoloji Yönetimi) İng. 3+0   4, 5   TİY 121 Tiyatroya Giriş                                      2+0 3,0  
İŞL 321 Uygulamalı Girişimcilik   3+1   5,0   TİY 308 Cumhuriyet Döneminde Türk Tiyatrosu   2+0 3,0  
              TİY152 Tiyatro                                  2+0 2.5  
              TÜR120 Türk İşaret Dili    3+0 3,0  

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!