Skip Navigation Links English  
Sürdürülebilir Ekokampüs Seminerleri- 4 Hakkında
2019-2020 Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler
Mezun Durumundaki Öğrencilerin Stajları İle İlgili Fakülte Kararı (15.06.2020)
Bölümümüze ait e-posta adresi
Rektörlük Ortak Kodlu Derslerin Bütünleme Takvimi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
Ortak Kodlu Dersler İçin Bütünleme Sınav Programı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
Yaz Okulu Ders Açılış Dilekçesi
Üniversiteler Arası Sınav İş Birliği Hakkında Duyuru
YÖK'ten Küresel Salgın İle Mücadele Kapsamında Yeni Düzenlemeler - I
2019-2020 Akademik Yılı Bahar Ek Dönemi ve Yaz Okulu Akademik Takvimi (Güncel)
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Staj Duyurusu
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
�nceki SayfaSonraki Sayfa

Staj Duyurusu

14 Mayıs 2020 tarihli Fakülte Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir.
 
"1 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere, mezun durumunda olan (derslerini tamamlayan) öğrencilerin mezuniyetlerinde mağduriyet oluşmaması için, staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj yapılabileceği uygun görülmüştür."
 
Bu kapsamda; uzaktan staj yapılabilmesi için mezun durumunda olunması, staj komisyonu ve bölüm başkanlığının staj yerini, çalışma alanını onaylaması ve ilerde bir problem yaşanmaması için gerekli kanıtların kayıt altına alınması gerekmektedir. 
 
Uzaktan staj için sigorta yapılmayacak olup, öğrenciler staj başlangıcı için gerekli evrakları e-mail ile iletebileceklerdir.
 
Yüz yüze yapılacak staj işlemleri durdurulmuştu ve bu kararda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Veriliş Tarihi: 22 Mayıs 2020 Cuma
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!