Skip Navigation Links English  

Senior Projects


NoStudentProject TitleYearSupervisor
1. Burak Akyol-Alev Deniz Akça HALOJENLİ GÜÇTUTUŞUR KATILARIN SU VE ATIK SULARDAN GELENEKSEL VE İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 2019Prof.Dr.Ali Savaş KOPARAL Dr.Öğr.Üyesi Filiz BAYRAKCI KAREL
2. Hüseyin YILDIRIM-Mihraç İZMİT ARAÇ YIKAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKSULARDAN KİMYASAL KOAGÜLASYON VE ELEKTROKOAGÜLASYON İLE AĞIR METAL GİDERİMİ 2019Prof.Dr.Ali Savaş KOPARAL Dr.Öğr.Üyesi Filiz BAYRAKCI KAREL
3. İrem İLHAN YEŞİL DEMİR NANO PARTİKÜL (YDnP) İLE SULARDAN RENK GİDERİMİ 2019Prof.Dr.Ali Savaş KOPARAL
4. Seda SAYIN ESKİŞEHİR’DE FARKLI İŞ YERİ ORTAMLARINDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 2019Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
5. Ali Kerem DAŞTAN-Bircan KÖMÜRCÜ AMBALAJ ATIKLARINDAN KARBON NANOTÜP ÜRETİMİ 2019Doç.Dr.Aysun ÖZKAN
6. Helin Cemre AYDIN-Sıla BEDİR-Ceyda ÇETİNER BİTKİSEL ATIKLAR İLE BOYAR MADDE GİDERİMİ 2019Prof.Dr.Özgül EGE GERÇEL
7. Hatice Mine SAĞDIÇ-Kübra ÖZTÜRK BORABEY GÖLETİ’NİN ÖTROFİKASYON DİNAMİKLERİNİN BELİRLENMESİ 2019Prof. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
8. Selcan ÖZBAYRAK-Neslihan KAYA BORABEY GÖLETİNİN ORGANİK VE İNORGANİK SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 2019Prof. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
9. Sevda ERYILMAZ BOR İÇERİKLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN KOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMI VE VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 2019Doç. Dr. MİNE ALBEK
10. Tuğçe TAŞKIN ESKİŞEHİR BÖLGESİNİN METEOROLOJİK ÖLÇÜMLERİNDE EKSİK VERİ TAMAMLANMASI 2019Doç. Dr. MİNE ALBEK
11. Özlem ÇALIŞKAN SAKARYA HAVZASI SU KALİTESİNİN KÜMELEME VE FAKTÖR ANALİZLERİ İLE İRDELENMESİ 2019Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ
12. Emre TURĞUT İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SAF ALG KÜLTÜRÜ KULLANILARAK YERALTI SULARINDA NİTRAT GİDERİMİ ve BALIK ÜRETİM SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ 2019Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ
13. Gizem ERDAL POMZA TAŞI İLE ATIKSULARDAKİ BOYAR MADDELERİN ADSORPSİYONU 2019Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
14. Keziban Peken ARAÇ YIKAMA TESİSLERİ ATIK SULARINDAN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE AĞIR METAL GİDERİMİ 2018Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
15. Bilgesu ULUSOY Scenedesmus Obliguus Alg Kültürü Kullanılarak Yer Altı Suyundan Nitrat Kirliliğinin Giderilmesi 2018Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
16. Özge YORULMAZ- Beyda ÖNVER PLASTİK AMBALAJLARDA FTALAT ESTERLERİNİN VARLIĞI 2018Prof. Dr. Müfide BANAR - Doç. Dr. Aysun ÖZKAN
17. Berkay Kaan Aktaş Irmak Kelhafız MİKROALGLERDEN BİYOETANOL ELDESİ 2018Prof. Dr. Ümran Tezcan Ün
18. Tuğçe Ezgi AYVAZ, Mert GÜLLER ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ATIK SULARDAN PESTİSİT GİDERİMİ 2018Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
19. İlknur ÖZÜDOĞRU TASARLANMIŞ MİKRON BOYUTLU ÇİNKO OKSİT(ZnO) PLAKALARIN BOYAR MADDE GİDERİM KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2018Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
20. Hatice DEMİR Nazlıcan ÖZYAZICI Zeliha BEDİR ESKİŞEHİR’DE BİR ANAOKULDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 2018Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
21. Gamze YILMAZ &Gizem KARABAŞ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE TARIMSAL ALANLARDA ORGANİK KARBON TAHMİNİ 2018Dr. Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
22. Gökce EKŞİ ELEKTROKİMYASAL ARITIM MATEMATİKSEL MODELLEME VE DOĞRULANMASI 2018Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
23. Ayşe MUTLU, Kubilay EREN , Recep ÇALI FENTON PROSESİ İLE REACTİVE ORANGE 16 BOYAR MADDESİ RENK GİDERİMİNİN İNCELENMESİ 2018Dr. Öğr. Üye. Filiz BAYRAKÇI KAREL
24. Bengü CEREN KURTALAN Koray YAĞCI ASEPTİK KARTON AMBALAJLARDAN NANOKRİSTALİN SELÜLOZ ÜRETİMİ 2018Dr. Öğr. Üyesi Zerrin GÜNKAYA
25. Öykü Çağ HASKÖYLÜ SAKARYA HAVZASI SU KALİTESİNİN KÜMELEME VE FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESI 2018Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
26. Umut GEYİK ORTAM HAVASI MİKROBİYOLOJİK POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE HAVA FİLTRELERİ İÇİN ANTİMİKROBİYAL MALZEME GELİŞTİRİLMESİ 2018Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL Yard. Doc. Dr. Filiz BAYRAKCI KAREL
27. İrem ALTINOK SERAMİK ENDÜSTRİSİNDE NANO ÇİNKO OKSİT (ZnO) KULLANIMI VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ 2018Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL
28. Zülal SARIMEŞE ESKİŞEHİR İLİNDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ NOKTALARDA NO2 SEVİYELERİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 2017Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
29. Berivan İlayda AYDUR, Soner Özenç İLHAN ESKİŞEHİR KENT ATMOSFERİNDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ NOKTALARDA KÜKÜRT DİOKSİT (SO2) SEVİYELERİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 2017Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
30. Bartu Can TÜZÜN, Selvin DİNÇ, Evren Mert ŞENKAL ESKİŞEHİR KENT ATMOSFERİNDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ NOKTALARDA OZON(O3) SEVİYELERİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 2017Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
31. Sinan Bektaş Penicillium Sp. ile Krom İyonu Biyosorbsiyonu 2017Yard. Doç. Dr. SEMRA MALKOÇ
32. Mehmet Can Ünlü Demir Elektrokoagülasyonu ile Bıfenthrın Giderimi 2017Prof. Dr. U lker BAKİR O G U TVEREN
33. Ceren Çam - Rabia Bayır Dökümhane Atıksuyunun Elektrokoagülasyon ile Arıtılması 2017Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
34. Seda Kardelen Atakan Saf Alg Kültürü Kullanılarak Kesikli Reaktörde Atık Sudaki Azot ve Fosfor Kirliliği Gideriminin İncelenmesi 2017Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ
35. Kübra Pervan Ambalaj Atıklarından Isı Yalıtım Malzemesi Üretilebilirliğinin İncelenmesi 2017Yard. Doç. Dr. Zerrin GÜNKAYA
36. Hande Kıyıcı Trichoderma Sp. ile Kurşun İyonu Biyosorbsiyonu 2017Yard. Doç Dr. Semra MALKOÇ
37. Bengüsu Açan Penicillium Sp. ile Kurşun İyonu Biyosorbsiyonu 2017Yard. Doç Dr. Semra MALKOÇ
38. Cemile Uğur Fenton Prosesi ile Reactive Black 5 Boyar Maddesi Renk Giderimi 2017Yard. Doç. Dr. Filiz BAYRAKCI KAREL
39. Şahin Süren Araç Yıkama Tesislerinden Kaynaklanan Atıksuların Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi 2017Yrd. Doç.Dr. Filiz BAYRAKCI KAREL
40. Ezgi Mahçiçek Hümik Asitin Farklı Nanopartiküller Üzerinde Adsorpsiyon Mekanizması 2017Yard. Doç. Dr. Zehra YİĞİT AVDAN - Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
41. Derya Azak Döküm Sektöründen Çıkan Atık Döküm Kumunun Beton Sektöründe Kullanılabilirliğinin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi 2017Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
42. Gülçin Engin Saf Alg Kültürü Kullanılarak Membran Reaktörde Atık Sudaki Azot ve Fosfor Kirliliği Gideriminin İncelenmesi 2017Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
43. Şirin Erdoğan - Elif Güleç Damla Sulama Sisteminde Su Tasarrufu (Netcad) Uygulaması 2017 Yard. Doç. Dr. Zehra YİĞİT AVDAN - Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
44. Ecem Arı Metilen Mavisinin Farklı Nanopartiküller Üzerindeki Adsorpsiyon Mekanizması 2017Yard. Doç. Dr. Zehra YİĞİT AVDAN - Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
45. Hacer Göçmen Farklı Alan Kullanımlarından Kaynaklı Sera Gazı Emisyonu Ölçüm Teknikleri 2017Yard. Doç. Dr. Zehra YİĞİT AVDAN - Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
46. Gamze Kanat - Uğurcan Dilek - Cansu Cömert Baskılı Devre Kartlarından Değerli Metallerin Biyosorpsiyon Yoluyla Geri Kazanımı 2017Doç. Dr. Aysun ÖZKAN
47. Cazibe Aksoy - Duygu Hazal Göktepe Endüstiyel Atıksulardan Boyar Madde Giderimi 2017Prof.Dr.Özgül EGE GERÇEL
48. Esra Mutlu - Fikret Müge Alptekin Kompozit Ambalaj Atıklarının Farklı Katalizörlerle Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu 2017Prof. Dr. Müfide BANAR
49. Ramazan Çakmak - Ece Tuğba Mızık Kızılcık Çekirdeğinden Piroliz Yöntemiyle Aktif Karbon Eldesi 2017Prof. Dr. Ümran TEZCAN ÜN
50. Hatice Burcu Mercan Metakaolin Esaslı Jeopolimer Malzeme ile Deri Atıksuyununun Arıtımı 2017Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
51. Özlem Polat - Hande Karaca - Cansel Gökgöz Deri Endüstrisi Atıksuyunun Fenton ve Sonofenton Yöntemleri ile Arıtımı 2017Prof. Dr. Yusuf YAVUZ – Yard. Doç. Dr. Filiz BAYRAKCI KAREL
52. Mustafa Kaan Çakan - İpek Demiray - Meltem Önalan Porsuk Çayı Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 2017Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
53. Merve Uysal - Tuğçe Gedik - Uğur Uçar Deri Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Arıtım Yöntemi ile Arıtılabilirliği 2017Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL - Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
54. İlke Kurtuluş - Cemre Doğan Antimikrobiyal Aktifkarbon Filtre Malzemesi Geliştirilmesi 2017Prof. Dr. A. Savaş Koparal, Yrd. Doç. Dr. Filiz Bayrakcı Karel
55. Arzu Hürmetli - Gözde Kıyak Araç Yıkamadan Kaynaklı Atık Suların Elektrokimyasal Yöntem ile Arıtımı 2017Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL
56. Sena Pazı - Büşra Harman - Oğuz Çelik Antimikrobiyal Nonwoven Filtre Bileşeni Geliştirilmesi 2017Prof. Dr. Yusuf Yavuz
57. Volkan VARDAR SARIYAR BARAJ GÖLÜ’NÜN SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2016 Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
58. TUĞÇE KARAKAŞ TUNGALAG DAVAAJAV YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ’NİN ESKİŞEHİR HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN AERMOD HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELİ İLE BELİRLENMESİ 2016Yrd.Doç. Dr. Ozan Devrim YAY
59. Gülperi EVLİYAOĞLU, Deniz KÜÇÜK ESKİŞEHİR İLİNDE FARKLI ÖZELLİKTEKİ NOKTALARDA İNORGANİK KİRLETİCİ (NO2, SO2, O3) SEVİYELERİNİN PASİF ÖRNEKLEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ 2016Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZDEN ÜZMEZ
60. Merve ERDEMLİ, Towfik H.BARREH ELEKTROFENTON YÖNTEMİ İLE DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSUYU ARITIMI 2016Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL Prof. Dr. Yusuf YAVUZ,
61. İpek Ongan Ultrasound ile Bakteriyel İnaktivasyon 2016Prof.Dr. Ali Savaş KOPARAL
62. İlayda SİPAHİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NİN YEŞİL BİNA UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 2016 Yrd. Doç. Dr. Zerrin GÜNKAYA
63. Büşra MOLACI Hilal ÖZ ATY’LERİN ÇİMENTO SANAYİİ’NDE KULLANIMI SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ELEMENTEL ANALİZ VALİDASYONUNUN ÖNEMİ 2016Prof. Dr. Müfide BANAR
64. Gizem ÇAKIR ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE DERİ ENDÜSTRİSİ ATIKSUYU ARITIMI 2016 Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
65. Ezgi İLHAN Esengül BEKGELDİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ 2016Doç. Dr. Aysun ÖZKAN
66. Emine Elif Elaydın, Kader Benli Ultrasonik Sistemlerle Su Dezenfeksiyonu 2016 Doç. Dr. Özgül Gerçel Yrd. Doç. Dr. Filiz Bayrakcı Karel
67. Fatma Elif CANTİTİZ GÖKÇEKAYA BARAJ GÖLÜNÜN SU VE SEDİMENT KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2016Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
68. Muhammet Sait ERTEKİN SULAK ALAN SEDİMENTLERİNDE KARBON VE AZOT-FOSFOR BİRİKİMİNİN BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÇİFTELER BALIKDAMI 2016Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
69. Gülçin Ayhan ESKİŞEHİR PORSUK NEHRİ’NDEN ALINAN SUYUN KLORLANMASI İLE OLUŞAN KLORAT DERİŞİMİNİN BELİRLENMESİ 2016Doç. Dr. Serdar Göncü
70. Volkan BALTACI ELEKTROKOAGÜLASYON İLE KAPLAMA ATIKSUYU ARITIMI 2015Prof. Dr. Ümran Ün
71. Tuna IŞIK EFFICIENCY of PUMPED STORAGE HYDROPOWER ACCORDİNG to CONVENTİONAL HYDROPOWER and EFFECTS to ENVİRONMENT 2015 Prof. Dr. Ali Arda ŞORMAN – Assist. Prof. Dr. Ozan Devrim YAY
72. Özge UZUNTAŞ, Seda ÇAPA SERAMİK ENDÜSTRİSİ ATIK SUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITILMASINDA AKIM YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ 2015Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
73. Rabia KONAKCI BORABEY GÖLETİ HAVZASININ HİDROLOJİK VE METEOROLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ 2015Prof. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
74. Pınar SONKURT ESKİŞEHİR BÖLGESİNDEKİ BİR ÇİMENTO FABRİKASININ EMİSYONLARININ “INDUSTRIAL SOURCE COMPLEX” (ISC3) MODELİ İLE İNCELENMESİ 2015Doç. Dr. Eftade GAGA – Yard. Doç. Dr. Ozan Devrim YAY
75. Kaan ŞENTÜRK, Özgür KABA SERAMİK ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİYLE ARITILMASINDA ELEKTROLİT DERİŞİMİNİN ETKİSİ 2015Prof. Dr. Yusuf YAVUZ
76. Neslihan TAŞ Gizem KUŞ Hasret AKGÜN Bengisu ÇİFTÇİOĞLU ELEKTRONİK ATIKLARDAN ÇEVREYE UYUMLU BİR YÖNTEMLE BAKIR VE GÜMÜŞ GERİ KAZANIMI 2015Doç. Dr. Aysun ÖZKAN
77. Müge TAŞ BORABEY GÖLETİNDE YAĞMUR SUYU VE TOPRAK ANALİZİ 2015Doç. Dr. Mine ALBEK
78. Levent KARACASULU REFTAKTER TUĞLA ÜRETİMİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI 2015Doç. Dr. Müfide BANAR Prof. Dr. Alpagut KARA
79. Latife TATLIPINAR BORABEY SULAMA GÖLETİ SU ve TOPRAK KALİTESİ PARAMETRE ANALİZİ 2015Doç. Dr. Mine ALBEK
80. Kübra CEBECİ Aspergillus terreus KÜFÜ İLE REMAZOL RED BOYAR MADDE GİDERİMİ 2015Yard. Doç. Dr. Semra MALKOÇ
81. Havva SEVEN - Pınar YAĞCILAR BORABEY GÖLETİ SEDİMENTİNDE ORGANİK KARBON KARAKTERİZASYONU 2015Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
82. Gülnisa TAŞKIRAN ADSORPSİYON VE ELEKTROADSORPSİYON İLE AĞIR METAL GİDERİMİ 2015Doç. Dr. Özgül Ege GERÇEL
83. Gülşah SUBAŞ – Ruşen DEMİR Borabey Göleti’nden Alınacak Sediment Örneklerinde Nütrient (Azot ve Fosfor) Karakterizasyonu 2015Prof. Dr. Erdem Ahmet ALBEK
84. Güneş ÖZDEN MODEL YERALTI SUYUNDA KARIŞIK ALG KÜLTÜRLERİ İLE KİRLİLİK GİDERİMİNİN İNCELENMESİ 2015Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
85. Fatma KARADENİZ, Tuğbanur KAHYA ESKİŞEHİR’DE BİR OKULDA İÇ ORTAM HAVA KALİTESİNİN İNCELENMESİ 2015Doç. Dr. Eftade GAGA
86. Elif DEMİRCİ GÖLLERDEKİ TERMAL KATMANLAŞMANIN TEK NOKTALI SICAKLIK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İLE İZLENMESİ VE HİPOLİMNETİK KATMAN DERİNLİĞİNİN HESAPLANMASI 2015Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
87. HAFİT TÜFENK ECE ÇELİK SERAMİK ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİYLE ARITILMASINDA ELEKTROT TİPİNİN ETKİSİ 2015Prof.Dr. Yusuf YAVUZ
88. Cansu KEKLİKKIRAN COMBINED SYSTEM OF HYDRO POWER PLANT AND WIND POWER PLANT 2015Supervisor: Assist. Prof. Dr. Ali Arda ŞORMAN – Assist. Prof. Dr. Ozan Devrim YAY
89. Burak ÖNER Aydın Alper İRVAN SARIYAR, GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJ GÖLLERİNİN SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 2015Danışman : Prof.Dr. Ümran TEZCAN ÜN İkinci Danışman: Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
90. Recep Ersin ŞENGÜL Berkay ALA SARIYAR, GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJ GÖLLERİ SEDİMENT TABAKASINDAKİ BAZI ELEMENTLERİN İNCELENMESİ 2015Danışman : Prof.Dr. Ümran TEZCAN ÜN İkinci Danışman: Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK
91. Aydın ÖZKÖK FARKLI SU KAYNAKLARINDAN ALINAN NUMUNELERİN SU KALİTESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2015Doç. Dr. Serdar GÖNCÜ
92. Yiğit Can Okyay Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Akılarının Belirlenmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
93. Caner Somaklı Atıksu Arıtma Tesisinden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Akılarının Belirlenmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
94. Erol Kuru Elektrokimyasal Yükseltgeme ile BR29 Giderimine H2O2 ve Başlangıç Boyar Madde Derişiminin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
95. Ergin Koca Süt ve Yağ Endüstrilerinde Ekoverimlilik Analizi 2013Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
96. Ece Ezgi Saban Elektrokoagülasyon ile Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
97. Dilan Yıldırım Elektrokoagülasyon ile Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
98. Gamze Karaca Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR-29 Boyar Maddesinin Giderimine Akım Yoğunluğu veDestek Elektrolitin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
99. Gülsinem Cüce Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR-29 Boyar Maddesinin Giderimine Akım Yoğunluğu veDestek Elektrolitin Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
100. Özge Özen Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
101. Sebahat Tabak Çinko Oksit Nanopartiküllerinin Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
102. Özge Öztürk Elektroadsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
103. Özge Hazal Gündüz Elektroadsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
104. Ufuk Gülyüz Borabey Göleti Havza Parametrelerin İncelenmesi 2013Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
105. Uğur Can Serbes Borabey Gölet'indeki Termal Katmanlaşmanın Belirlenmesi ve Göletin Batimetrik Haritasının Çıkarılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
106. Celal Yetkin Kavas Borabey Gölet'indeki Termal Katmanlaşmanın Belirlenmesi ve Göletin Batimetrik Haritasının Çıkarılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
107. Ece Seray Hızır Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
108. Emine Bayrak Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
109. Irmak Ayaş Farklı Katı Atık Türlerinin Düzenli Depolama Tesislerinde Geomembran Tabaka Olarak Kullanılması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
110. Oytun Ceren Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
111. Gülzade Küçükaçıl Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
112. Gülsevin Gökçe Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıkların Piroliz Yoluyla Değerlendirilmesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
113. Duygu Ruken Turan Ultrasonik Sistemlerde Sulardan Renk Giderimine Ortam İyonlarının Etkisi 2013Yrd. Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel
114. Z. Betül Karagöz Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Eldesi ve Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
115. Serap Döken Zeytin Çekirdeğinden Aktif Karbon Eldesi ve Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2013Doç. Dr. Özgül Ege Gerçel
116. Uğur Yılmaz Eskişehir Organize Sanayii Bölgesi Yüzey Topraklarında Ağır Metal Birikimi 2013Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
117. Çağrı Caner İnal Seyitgazi Ovası'nda Toprak Kirliliğinin Araştırılması 2013Prof. Dr. Arzu Çiçek
118. Serkan Demir Güneş Pili ve Doğal Gaz ile Enerji Üretiminin Su Ayakizinin Karşılaştırılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
119. Aysen Çankaya Güneş Pili ve Doğal Gaz ile Enerji Üretiminin Su Ayakizinin Karşılaştırılması 2013Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
120. Gamze Ercan Borabey Göletinde Yağmur Suyu ve Toprak Analizleri 2013Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
121. Sena Çetinkaya Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
122. Selin İzbudak Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
123. Bahar Yıkılmazcan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ve Sterilize Edilmiş Tıbbi Atıklardan Gazlaştırma Yoluyla Enerji Eldesi 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
124. Erem Öztürkcan Ultrasonik Sistemle Sulardan E.COLİ Giderimine Ortam İyonlarının Etkisi 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
125. Kutay Bayraktar Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
126. Balca Ağaçsapan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması 2013Doç. Dr. Müfide BANAR-Y.Doç.Dr. Aysun ÖZKAN
127. Pınar Özüak Mühendislik Fakültesi İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
128. Narin Polat Mühendislik Fakültesi İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirmesi 2013Doç. Dr. Eftade Gaga
129. Elif Çetin Antibakteriyel Tekstil 2013Prof. Dr. A. Savaş Koparal
130. Mehmet Ay Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR29 Giderimine NaNO3 Derişiminin ve Başlangıç pH'ının Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
131. Suat Vardar Elektrokimyasal Yükseltgeme İle BR29 Giderimine NaNO3 Derişiminin ve Başlangıç pH'ının Etkisi 2013Prof. Dr. Yusuf Yavuz
132. Yusuf Erdal Erbudak Eskişehir Kunduzlar Barajı’nda Bor Kirliliğinin Araştırılması 2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
133. Yaser Demiral Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun İşletilmesi ve Trafik Kaynaklı Karbon Monoksitin (CO) İzlenmesi 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
134. Uğur Yamanoğlu Madencilik Faaliyetlerinin Çevreye Olan Etkileri ve Bu Etkilerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler ve Teknolojiler 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
135. Seval Yılmaz-Didem Durusu Sirke Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtımı 2012Yrd.Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel
136. Seval Chalil-Ömer Faruk Taş Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Br29 Giderimine Akım Yoğunluğu ve Destek Elektrolit Derişiminin Etkisi 2012Doç. Dr. Yusuf Yavuz
137. Pınar Batı Bor Madenlerinde Oluşan Atık Killerin Katı Atık Depolama Sahalarında Geçirimsiz Tabaka Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması 2012Doç.Dr. Müfide Banar
138. Ozan Aydın-Erdoğan Erdoğan Karışık Endüstriyel Atıksuların Elektrolitik Pıhtılaştırma ile Arıtımı 2012Prof.Dr.Ülker Bakır Öğütveren
139. Onur Kapmaz Türkiye İçin Biyojenik Uçucu Organik Bileşiklerin (BVOC) Emisyon Miktarının Belirlenmesi 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
140. Levent Oran GPS-X Programıyla Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı 2012Doç. Dr. Yusuf Yavuz
141. Kübra Doğru-Vildan Kayar Ultrasonik Sistem ile Sularda Bakteri Giderimi 2012Prof.Dr. A. Savaş Koparal
142. Koray Can ICAO Varsayımları ve Gerçek Uçuş Verileriyle Belirlenen Uçak Emisyonlarının Karşılaştırılması 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
143. İrem Çeneli Küflerin Ağır Metal Toleransı 2012Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
144. H.İbrahim Hacıoğlu Eskişehir' de Hava Kalitesinin "Operational Priority Substances" (OPS) Programı ile Modellenmesi 2012Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
145. Gizem Şentürk-Duygu Över Eğirdir, Burdur, Sapanca ve Tuz Gölleri Su Seviyelerinin Eğilim Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
146. Gizem Kırımlı Aktif Karbon Kolonda Renk Giderimi 2012Doç. Dr. Özgül Gerçel
147. Fadime Karaer Teknik Tekstillerde Su İticilik ve Antibakteriyellik Performanslarının İncelenmesi 2012Prof.Dr. A. Savaş Koparal
148. Erman Dolmacı Petrol İstasyonu ve Çevresindeki Atmosferik Uçucu Organik Bileşik (UOB) Derişimlerinin Belirlenmesi 2012Doç. Dr. Eftade E. Gaga
149. Enis Hasanoğlu Su Kütlelerinde Sıcaklık Modellenmesi 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
150. Engin Günalay-Hüseyin Can Başar-Semih Eryılmaz Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kadmiyum Giderimi 2012Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
151. Emre Kızılkan Midye Kabuğunun Hızlı Pirolizi 2012Doç. Dr. Özgül Gerçel
152. Emre Cesur İnşaat ve Harfiyat Atıkları Yönetimi: Ankara Örneği 2012Yrd.Doç.Dr. Aysun Özkan
153. Emine Çiçek-Emine Kale Eskişehir’de 2002 - 2011 Yılları Arasında Emisyon Envanterinin Hazırlanması ve Kirlilik Haritalarının Oluşturulması 2012Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
154. Emine Ayık Eskişehir İlinde İç ve Dış Ortam Partikül Madde (PM2.5) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 2012Doç. Dr. Eftade Emine Gaga
155. Elif Tosun Anadolu Üniversitesi’nin Karbon Ayak İzinin Hesaplanması 2012Doç. Dr. Müfide Banar
156. Cem Şimşek Seydisuyu (Hamidiye Mevki) Su Kalitesinin İzlenmesi 2012Doç.Dr. Arzu Çiçek
157. Candan Köse-İnanç Sayın Hidroelektrik Santrallerde Ekolojik Debi Kavramı ve Uyguluması 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
158. Canan Doğan-Meltem Özdemir Adsorpsiyonla Boyarmadde Giderimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi 2012Doç.Dr. Yusuf Yavuz
159. Büşra Kocaoğlu-Gülin Özcan-Emrah Dal Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtımının İncelenmesi 2012Doç.Dr. Ümran Tezcan Ün
160. Burçin Cambazoğlu Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokoagülasyonla Br29 Giderimine Başlangıç pH’ı ve Boyar Madde Derişiminin Etkisi 2012Yard.Doç.Dr. Filiz Bayrakçı Karel
161. Aysun Aktuna Küresel İklim Olaylarından El Nino ve La Nina’nın Tanımı ve Etkileri 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
162. Aslan Göl Rüzgar ve Güneş Enerjisi gibi Alternatif Enerji Kaynakları Kullanılarak Doğal Su Sistemlerinin Özümseme Kapasitesinin Arttırılması 2012Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
163. Alper Mergen-Özgün Tezer Pyridine-Pyrazalone Metodu ile Siyanür Tayini 2012Doç. Dr. Mine Albek
164. Ali Selçuk Işık AB Uyum Sürecinde Türkiye’nin Gürültü Kirliliği Hakkında Yapması Gerekli Konuların Eskişehir İlinde Saptanması ve Çözüm Önerileri Sunulması 2012Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay
165. Ahmet Şahin Seyitgazi Ovası Topraklarında Makro ve Mikro Elementlerin Araştırılması 2012Doç. Dr. Arzu Çiçek
166. Ahmet Sercan Ertaş- Okan Akar-Mehmet Ateşoğlu Türkiye’de Farklı Ulaşım Sistemlerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ve Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi 2012Doç. Dr. Müfide Banar-Yrd.Doç.Dr. Aysun Özkan
167. Ahmet Ali Mert Orta Porsuk Havzası’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hidrojeolojik Modelleme (HEC-HMS) ve Hidrolik Modelleme (HEC-RAS) Kullanılarak Taşkın Analizi 2012Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
168. Selma Haliç Seramik Endüstrisi Çamurundan İzole Edilen Bir Fungus (Paecilomyce sp.) ile Antimon (Sb) Biyosorpsiyonu 2011Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
169. Atila Taşdemir Biyolojik Yolla Kadmiyum Giderimi 2011Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
170. Baver Aksoy Eskişehir İlinin Karışma Yüksekliklerinin Farklı Metotlarla Hesaplanması 2011Y. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
171. Murat Tüylü-Oğuzhan Çelikkol Sakarya Havzası Su Kalitesi ve Akım Değerlerinin Faktör Analizi ile İrdelenmesi 2011Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
172. İskender Parmak Suda Ayak İzi Çalışması 2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
173. Alper Uğurluoğlu-Mesut Çiftçi İz Element Kullanımı İle Porsuk Nehrinde Akım ve Dispersiyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi 2011Yard. Doç. Dr. Serdar Göncü
174. Seda Hergünvarım Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi 2011Doç. Dr. Eftade Gaga
175. Eda Pektaş Eskişehir Atmosferinde Fosil Yakıt Kullanımından Kaynaklanan Uçucu Urganik Bileşikler (UOB) İçin Emisyon Envanteri Hesaplanması 2011Doç.Dr.Eftade Gaga
176. Çağrı Ertem Bitkisel Atıklardan Granül Aktif Karbon Üretimi 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
177. Seyit Gönenç Çalıcı-Hikmet Uyar Bitkisel Atıklardan Üretilen Granül Aktif Karbonun Adsorpsiyon Kolonunda Değerlendirilmesi 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
178. Burçin Taşkın-Gamze Körükçü Bitkisel Atıklardan Üretilen Granül Aktif Karbonun Atıksu Arıtımında Kullanılması 2011Doç. Dr. Özgül Gerçel
179. Atihan Çelik Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımı 2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
180. Ahmet Egemen Sakın Dolgulu Kule Elektrokimyasal Reaktörde Atıksu Arıtımı 2011Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
181. Funda Özdemir Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların Arıtımında Fitoremediasyon Tekniğinin Uygulanması 2011Doç. Dr. Müfide Banar
182. Burcu Aras Atık Portakal Kabuklarından Biyobozunur Nanokompozit Üretimi 2011Doç. Dr. Müfide Banar
183. Fatma Yayabaşı-Dilek Kaya Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Model Atıksulardan Boyar Madde Giderimi 2011Doç. Dr. Yusuf Yavuz
184. İbrahim Erdinç Altun Porsuk Çayı’nda Bazı Mikro ve Makro Elementlerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi 2011Doç.Dr. Arzu Çiçek
185. İbrahim Erdinç Altun Porsuk Çayı’nda Bazı Mikro ve Makro Elementlerin Belirlenmesi ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi 2011Doç.Dr. Arzu Çiçek
186. Cansu Keskin-Müge Acar Eskişehir Merkez İlçeleri İçme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri 2011Doç. Dr. Arzu Çiçek
187. Eren Toykuyu-Sümer Okan Emet Çayı Su ve Sedimentinde Bazı Elementlerin Tespiti 2011Doç. Dr. Arzu Çiçek
188. Meltem Kaya Atmosfer Salınımlarının Türkiye’nin Belli Bölgelerinde Yağış ve Sıcaklık Üzerindeki Etkileri 2011Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
189. Emre Kızılkaya Genel ve Bölgesel Çevrim Modellerinin Karşılaştırılması 2011Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
190. Tacettin Şenel Silisyum Temelli Katalizörler Kullanılarak Basic Red 29 Boyar Maddesinin Giderimi 2011Prof. Dr. A. Savaş Koparal
191. Özgür Nazikcan Nano Boyutlu Metallerin (ZnO) Bitkiler Üzerine Etkileri 2011Prof. Dr. A.Savaş Koparal
192. Mine Taştaban-Didem Özalp-Ahmet Turan Aldırmaz Silisyum Temelli Katalizör Kullanarak Boyar Maddesi Adsorpsiyonu 2011Prof. Dr. A. Savaş Koparal-Doç. Dr. Yusuf Yavuz
193. Tuğçe Demirel Ultrasonik Reaktör İle Dezenfeksiyon 2011Prof. Dr. A.Savaş Koparal
194. Esra Kaçar Anadolu Üniversitesi İki Eylül Ve Yunus Emre Kampüsü İçme Ve Kullanma Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 2011Prof. Dr. Savaş Koparal
195. Ethem Cem Keskin Eskişehir Atmosferinde NO2, Ozon ve UOB İlişkisinin İncelenmesi 2011Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
196. Ersin Sinan Öztürk Eskişehir için 2010 Yılı Emisyon Envanteri 2011Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
197. Mustafa Şahin-Ömer Faruk Erol Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Alüminyum Elektrotlarda Boyar Madde Giderimi 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
198. Ayşe Harika Pehlivan Porsuk Nehrinin Biyokimyasal Süreçlerle İlgili Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi 2010Doç. Dr. Mine Albek
199. Çağlar Emirzeoğlu Kesikli Yöntemle Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Ekektrokoagülasyon 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
200. Zeynep Dedeoğlu Eskişehir’de Daha Temiz Bir Hava için Stratejiler 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
201. Tayfun Yılmaz Pasif Difüzyon Membran ile Su Kalitesinin Monitorlanması 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
202. Gülşen Demirbaş-Talip Gülmez Porsuk Havzasında Yangın Kaynak Kirliliğin Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
203. Sibel Spat-Elif Yılmaz Demir Elektrotlar ile Boyar Madde Giderimi 2010Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
204. Semih Baydar Atık Lastiklerden Karbon Siyahı Eldesi 2010Yrd. Doç. Dr. Aysun Özkan
205. Özlem Saban-Turgut Efe Turan Büyük Akgöl (Sakarya) Göl Ekosistemindeki Biyotik ve Abiyotik Öğelerde Element Seviyelerinin Araştırılması 2010Doç. Dr. Arzu Çiçek
206. Nihat Işık Simülasyon Programı ile Atık Su Arıtım ve İçme Suyu Arıtım Tesisi Tasarımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
207. Nesli Doğan Bir Tesisin Baca Gazı Kirleticilerinin Dağılımının ISCST3 Modeli Kullanılarak Belirlenmesi 2010Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
208. Metin Şen Bakterilerde Antimon Biyoakümülasyonu 2010Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
209. Merve Karancak Eskişehir Kentinde Yaşayan Halkın Hava Kirliliğine Maruziyetinin Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
210. Melisa Kaya-Can Bıyık Tekstil Endüstrisi Atıksuyunun Borusal Alüminyum Reaktörde Arıtımı 2010Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
211. Gülşah Şenses Seramik Endüstrisi için IPPC’ye Göre Mevcut En İyi Teknikler(BAT): Türkiye’den Bir Uyumluluk Çalışması 2010Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
212. Göksev Gündoğdu Benzin İstasyonlarından Kaynaklanan Ağır Metal ve Uçucu Organik Bileşik Kirliliğinin Belirlenmesi 2010Doç. Dr. Müfide Banar
213. Elifcan Kanatlı Porsuk Çayı’nın Organik Kirlilik Yükünün İzlenmesinde Koi Analizi Küçük Ölçek-Kapalı Sistem Uyarlaması 2010Doç. Dr. Mine Albek
214. Şevkiye Turan-Elif Gizem Albayrak ULTRASOUND Yöntemi ile Dezenfeksiyon 2010Prof. Dr. Savaş Koparal
215. Dila Seda Temiz-Melis Konuk Süt Endüstrisi Atıksuyunun İki Kutuplu Tıkaç Akım Reaktörde Elektrokoagülasyon ile Arıtımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
216. Cem Cantekin Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planının Hazırlanması 2010Doç. Dr. Müfide Banar
217. Buğra Tatlı DFLOW Programı ile Porsuk Havzasında Debi Analizi 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
218. Buğra Hoş-Tuğba Fidan Atıksularda Kiraz Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Boyarmadde Giderimi 2010Doç. Dr. Özgül Gerçel
219. Bilal Turali Kromun Biyolojik Yolla Giderimi 2010Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
220. Buşra Al Nakhlani-Bahar Özbey Adsorpsiyon Kolonu Tasarımı 2010Doç. Dr. Özgül Gerçel
221. Ayşenur Tuncalı Eskişehir Kent Atmosferindeki Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Aktif Örnekleme Yöntemi ile Belirlenmesi 2010Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
222. Aslıhan Derdiyok-Beyza Topraklı Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokoagülasyon İle Arıtımı 2010Doç. Dr. Yusuf Yavuz
223. Ahmet Canpolat İkieylül Kampüsü Emisyon Envanteri 2010Doç. Dr. Eftade E. Gaga
224. Adnan Çalışkan-Merve Uylaş ADCP ile Debi Ölçümü ve Akarsudaki Askıdaki Sediment, Bulanıklılık İlişkisi 2010Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
225. Önder Deveci Ömrünü Tamamlamış Araçların Geri Dönüşümünde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 2009Doç. Dr. Müfide Banar
226. Barış Tantekin Biyopolimer Malzemelerin Aerobik ve Anaerobik Depolama Sahalarında Bozunabilirliği ve Laboratuvar Ölçeğinde İncelenmesi 2009Doç. Dr. Müfide Banar
227. Sinem Çepehan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvarlarında Atık Yönetimi Çalışması 2009Doç. Dr. Müfide Banar
228. Hüseyin Oral Şenay Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Risk Değerlendirme Çalışması 2009Doç. Dr. Müfide Banar
229. Vesile Özlem Erkan Atmosferdeki Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler için Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması 2009Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
230. Burcu Kadakal Hava Kirleticilerin Eskişehir’de Yaşayan Çocukların Solunum Fonksiyonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 2009Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
231. Betül Kurada-Yıldız Mine Evci Eskişehir’de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi 2009Doç. Dr. Eftade E. Gaga
232. Tuğba Coşkun Süt Endüstrisi Atıksuyunun İki Kutuplu Tıkaç Akım Reaktörde Elektrokoagülasyon ile Arıtımı 2009Doç. Dr. Yusuf Yavuz
233. Sezer Atalay Elektrokoagülasyon ile Süt Endüstrisi Atıksuyu Arıtımı 2009Doç. Dr. Yusuf Yavuz
234. Emine Baştürk Kurşun İşleme Fabrikalarından Kaynaklanan Kurşun Kirliliğinin Topraklarda Birikiminin Araştırılması 2009Yrd. Doç. Dr. Semra Malkoç
235. Kağan Eryürek-Alper Keskin Samsun Yöresi Kültür Balıklarının Mikro ve Makro Element Seviyeleri 2009Doç. Dr. Arzu Çiçek
236. Burcu Barça Çimento Fabrikası Çevresindeki Bitki ve Topraklarda Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi 2009Doç. Dr. Arzu Çiçek
237. Serkan Gölbaşı Bitkisel Atıklardan Aktif Karbon Üretimi 2009Doç. Dr. Özgül Gerçel
238. Ömer Talha Sezgin-Tuğba Yılmaz Aşağı Porsuk Çayı Havzası’nda Noktasal ve Yaygın Kirletici Kaynakların Belirlenmesi ve Etkilerinin Saptanması 2009Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
239. Ayça Sözeri Türkiye ve Yakın Çevresinde Son Bin Yıl İçerisinde Yağışların Değişimi 2008Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
240. Ayşe Çetiner Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
241. Beril Batı İridyum Metal Oksit Elektrotlarla ile Dezenfeksiyon 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
242. Betül Yıldırım Evlerden Kaynaklanan Kirletici Bileşenlerin ve Kullanılan Kaynakların Minimizasyonu- Ekoev Sistemleri 2008Doç. Dr. Mine Albek
243. Burcu Şimşek Yemekhane Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
244. Derya Candemir Ozonlama ile Doğal Organik Madde Giderimi 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
245. Egemen Yamankurt Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Eskişehir Yeraltı Suyu Kalite Parametrelerinin Değerlendirilmesi ve Kirlilik Analizi 2008Doç. Dr. Müfide Banar ve Yard. Doç. Dr. Aynur Şensoy Şorman
246. Emre Aksu Elektrokimyasal Yöntemle Sulardan Florür Giderimi 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
247. Gamze Kaya Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtmı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
248. Gökhan Öztürk Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Florür İyonunun Giderilebilirliğinin Araştırılması 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
249. Gözde Seçil Gül İridyum Metal Oksit Elektrotlarla ile Dezenfeksiyon 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
250. Mehmet Fatih Yelken Bitki Atıklarından Elde Edilen Aktif Karbon Adsorpsiyonuyla Boyarmadde Giderimi 2008Doç. Dr. Özgül Gerçel
251. Meryem Mehmetbaşoğlu Mogan Gölü (Ankara) Su Kalitesi ve Sedimentte Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
252. Mine Oğhan Sulu Çözeltilerden Boyarmadde Gideriminde Doğal Adsorpban Etkinliğinin Araştırılması 2008Doç. Dr. Özgül Gerçel
253. Muhammed B. Kılıç Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun İşletilmesi ve Eskişehir İçin Sürekli Karbon Monoksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi 2008Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay
254. Okan Saylak Çevre Biyoteknolojisi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
255. Özge Seda Eroğlu Doğal Sepoiyolit, Zeolit ve Perlitlerin Çöp Deponi Tabakalarında Metal Tutma Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
256. Nesimi Akyol-Özlem Mıhçı Annular Denuder Örnekleme Sisteminin Kurulmasİ: Atmosferik PAH ve NO2 bileşiklerinin Tayini 2008Doç.Dr.Eftade Gaga
257. Özlem Tahmaz Eskişehir’in Su Kaynakları ve Porsuk Çayı (İstatistiksel Eğilimler) 2008Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
258. Senem Uçar Evsel ve Endüstriyel Kökenli Karbondioksit Emisyon Potansiyellerinin Belirlenmesinde Örnek Uygulamalar 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
259. Serhat Hızlısoy Mogan Gölü’nde Yaşayan Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Birikimlerinin İncelenmesi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
260. Sinem Uzel Hava Kirliliği ve Bitkiler Üzerine Etkisi 2008Doç. Dr. Arzu Çiçek
261. Süheyla Erez Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
262. Tuğba Bayraktar Eskişehir Atmosferinde Yağmur Suyu Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH’ların) Derişimlerinin Belirlenmesi 2008Doç.Dr.Eftade Gaga
263. Tuğba İpek Yemekhane Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
264. Volkan Altuğ İleri Oksidasyon Yöntemleriyle Doğal Organik Madde Giderimi 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
265. Zekiye Ayça Durucan Demir Elektrotlarla Sudan Florür Giderimi 2008Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
266. ZeynepTokay TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Sürecinin Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında Uygulanması 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
267. Nalan İlhan-İlkay Yılmaz Türkiye'deki İklim Değişikliği ve Olası Etkileri 2008Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
268. Latif Bora Özavcı Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2008Doç. Dr. Yusuf Yavuz
269. Abdullah Toksoy-Sercan Bademli-Ümit Yılmaz Ultrasoundla KOİ Giderimi 2008Prof. Dr. A.Savaş Koparal
270. Selda Balaban Fotokatalitik Arıtma İle Doğal Organik Madde Giderimleri 2008Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
271. Arzu Betül Yalabık Şeftali Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon ile Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
272. Aslı İnce Bitkisel Atıktan Hazırlanan Aktif Karbonun Atıksulardaki Boyarmadde Gideriminde Kullanılması 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
273. Berat Müjdem Arıkan Fenolün Elektrokimyasal Yöntemle Sudan Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
274. Betül Tuba Akçay Antibakteriyel Dolgulu Kolon ve UV Kolon ile Bakteri Dezenfeksiyonu 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
275. Derya Yıldız Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Fosfat Giderimi 2007Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
276. Efe Yazıcıoğlu Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
277. Emine Can Antibakteriyel Dolgulu Kolon ve UV Kolon ile Bakteri Dezenfeksiyonu 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
278. Emre Yazıcı Bigadiç Klinoptiloliti Kullanılarak Sulardan Çinko Giderimi 2007Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
279. Ersin Aytaç Mezbaha Atıksuyunun Demir Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
280. Ferhat Kılıç Aktif Karbon Adsoprsiyonu ile Atıksulardan Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
281. Gamze Dila Büyükçınar Eskişehir Atmosferinde Organoklorlu Pestisitlerin (OCP) Örneklenmesi ve Konsantrasyonlarının Belirlenmesi 2007Doç.Dr.Eftade Gaga
282. Gizem Sargın Bitkisel Atıktan Hazırlanan Aktif Karbonun Atıksulardaki Boyarmadde Gideriminde Kullanılması 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
283. Gülçin Demirel Eskişehir’de İç ve Dış Ortam Havasında Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin Gaz Kromotografi-Kütle Spektrometrisi Yöntemiyle Belirlenmesi 2007Doç.Dr.Eftade Gaga
284. Gülşah Tulger Ekolojik Planlama Kapsamında Bir Kent Tasarımı ve Eskişehir Örneği 2007Doç. Dr. Arzu Çiçek
285. Güven Seydioğlu Mezbaha Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
286. HakkıcanAlpat Mezbaha Atıksuyunun Alüminyum Elektrot Kullanılarak Elektrokimyasal Arıtımı 2007Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
287. Hamdi Kabadayı Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
288. Kader Köse Ultrasoundla Boyar Madde Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
289. Mehmet Özyigit Atıksulardan İyon Değişimi Yoluyla Amonyum Giderimi ve Bigadiç Klinoptilolitinin Kullanımı 2007 Yrd. Doç. Dr. Hatice İnan
290. Nihal Ekici Türkiye’de Sıcaklık ve Yağışların Uzun Yıllar Boyu Eğilimlerinin İncelenmesi 2007Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
291. Nisan Zorlu Tekstil Atıksularından Boyar Maddelerin Elektrokimyasal Yükseltgeme ile Giderimi 2007Prof. Dr. A.Savaş Koparal
292. Ömer Güngör Şeftali Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon ile Boyarmadde Giderimi 2007Doç. Dr. Özgül Gerçel
293. Rabia Seda Timur Biyobozunur Polimerlerin Ambalaj Üretimindeki Kullanımı ve Çevresel Etkileri 2007Doç. Dr. Müfide Banar
294. Seda Mutlu Zeytinyağı Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2007Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
295. Şirin Buse Kütükçüoğlu Tarımsal Atıksuların Kullanılabilirliği 2007Doç. Dr. Mine Albek
296. Türkan Manasır Biyokütle Enerjisi 2007Doç. Dr. Arzu Çiçek
297. Uğur Şükrü Bıyıklıoğlu Şeker Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
298. Volkan Kocakıray Süt Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2007Doç. Dr. Yusuf Yavuz
299. Ahmet Katrancı Türkiye Akarsularında Yıllık Debi Değişimlerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
300. Ayça Artık Ultrasound ile Boyarmadde Giderimi 2006Prof. Dr. A.Savaş Koparal
301. Barbaros Türkoğlu Bitkisel Yağ Üretimi Teknolojileri ve Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
302. Berna Tunç Eskişehir Merkez İlçe’de Çim Ve Topraklardaki Ağır Metallerin İncelenmesi 2006Doç. Dr. Arzu Çiçek
303. Fatih Tural Bitkisel Yağ Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
304. Göklen Ece Yıldız Bitkisel Yağ Rafinasyon sularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
305. İbrahim Doğan İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Uygulama - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Örneği 2006Doç. Dr. Müfide Banar
306. Murat Şahin Bitkisel Yağ Üretimi Teknolojileri ve Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2006Yrd. Doç. Dr. Serdar Göncü
307. Mutlu Uğur Akçay Doğal Zeolitlerin Çöp Deponi Tabakalarında Metal Tutma Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 2006Prof. Dr. A.Savaş Koparal
308. Nafiz Nalbantoğlu Aktif Karbon Adsorpsiyonuyla Atıksulardan Ağır Metal Giderimi 2006Doç. Dr. Özgül Gerçel
309. Nagihan Ceylan Tekstil Endüstrisinde Temiz Üretim, Atık Azaltımı ve Enerji Kazanımı 2006Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
310. Sefa Demirtopuz NaI Tekniği İle Açık Ortam NO2 Derişim Değerlerinin Monitorlanması 2006Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
311. Selen Atiker Eskişehir Şehir Merkezinde Atmosferik Çok Halkalı Aromatik Bileşiklerin(PAH’lar) İncelenmesi 2006Doç.Dr.Eftade Gaga
312. Zehra Yiğit Eskişehir Merkez İlçe’de Çim Ve Topraklardaki Ağır Metallerin İncelenmesi 2006Doç. Dr. Arzu Çiçek
313. Abdurrahim Polat Bitkisel Yağ Rafinasyon Atıksularının Elektrokimyasal Arıtımı 2005Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
314. Akif Arı Metan Gazı Emisyonlarının Küresel Isınmaya Katkısı, Metanın Küresel Döngüsü, Su ve Hava Küre Dengesi 2005Prof. Dr. Serap Kara
315. Aslıhan Hıdıroğlu Biyogaz Enerji Sistemi Tasarımı: Elektrik Üretimi 2005Prof. Dr. Serap Kara
316. Aylin İpar Süt Endüstrisi Atıksu Kaynakları 2005Doç. Dr. Yusuf Yavuz
317. Bahar Dilek Beytekin Avrupa Birliğinde Su Kalitesi Konusunda Düzenlemeler 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
318. Beyza Dilber Eskişehir İlinde Bulunan Pyracantha coccinea ve Pinus nigra Bitkilerinin Kükürt Açısından Analizi 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
319. Bilge Anladı Şeker Fabrikalarından Çıkan Atıksuyun Karakterizasyonu ve Arıtım Yöntemleri 2005Prof. Dr. A.Savaş Koparal
320. Deniz Altun Sera Gazlarının Küresel Isınmaya Katkısının Fayda/Maliyet Analizi 2005Prof. Dr. Serap Kara
321. Emre Kırat Biyomonitorlama 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
322. Ferhat Sadi Yimsek Atık Yakma Tesisi Uçucu Küllerinin Tuğla Endüstrisinde Kullanımı 2005Doç. Dr. Müfide Banar
323. Filiz Tezakıl Atıksulardan Adsorbsiyon Yöntemiyle Boyar Madde Giderimi 2005Doç. Dr. Ferdi Gerçel
324. Gülsen Yavuz Atıksulardaki Borun Çevresel Etkileri ve Giderim Yöntemleri 2005Doç. Dr. Mine Albek
325. Gülsüme Köse Kara, Hava ve Deniz Ulaşımının Çevresel Etkileri ve Bu Etkilerin Karşılaştırılması 2005Doç. Dr. Mine Albek
326. Hatice Çakır Metal Kaplama Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2005Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
327. Haver Ayça Hatapkapulu Tarımsal Alanlardan Kaynaklanan Erozyonun Önlenmesinde Poliakrilamit Kullanımı 2005Doç. Dr. Mine Albek
328. Işıl Kurt Bor Minerali, Bileşikleri, Teknolojik Değerlendirilebilirliği: Tüketim Payı Uygulamaları 2005Prof. Dr. Serap Kara
329. Işıl Uzun Biyogaz Enerji Sistemi Tasarımı: Elektrik Üretimi 2005Prof. Dr. Serap Kara
330. Murat Akbaş Tekstil Atıksularında Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Renk Giderimi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
331. Nesrin Öztürk İç ve Dış Ortam NO2 Derişiminin Pasif Örnekleyiciler Yardımıyla Eş Anlı Monitorlanması ve İstatistiksel Değerlendirilmesi 2005Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
332. Özge Tümöz Elektrokimyasal Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin İncelenmesi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
333. Nur Demiral Tekstil Atıksularında Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Renk Giderimi 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
334. Özge Bozkurt Metan Gazı Emisyonlarının Küresel Isınmaya Katkısı, Metanın Küresel Döngüsü, Su ve Hava Küre Dengesi 2005Prof. Dr. Serap Kara
335. Öznur Savlak Biyomonitorlama ve Yöntemleri 2005Doç. Dr. Arzu Çiçek
336. Seda Bayburtlu İklim Değişikliğinin Doğal Su Kalitesi Üzerindeki Etkileri 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
337. Selin Candan Güner Metanın Küresel Isınmaya Etkisi 2005Prof. Dr. Serap Kara
338. Serdar Şen Tarım Alanlarında Toprak Erozyonunun Önlenmesi 2005Doç. Dr. Mine Albek
339. Sibel Köken İç ve Dış Ortam NO2 Derişiminin Pasif Örnekleyiciler Yardımıyla Eş Anlı Monitorlanması ve İstatistiksel Değerlendirilmesi 2005Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
340. Tahir Akıncı Pestisit Kirliliği Oluşum Nedenleri Giderim Yöntemleri 2005Doç. Dr. Ferdi Gerçel
341. Tuğba Saatcioğlu Süt Endüstrisi Atıksu Kaynakları & Arıtım Yöntemleri 2005Doç. Dr. Yusuf Yavuz
342. Yasemin Bıçaksız Kağıt Endüstrisinde Atık Minimizasyonu 2005Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
343. Yasin Kelif İklim değişikliğine bağlı olarak meteorolojik zaman serilerinin eğilim analizleri 2005Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
344. Zeynep Sağlam Şeker Fabrikalarından Çıkan Atıksuyun Karakterizasyonu ve Arıtım Yöntemleri 2005Prof. Dr. A. Savaş Koparal
345. Aslı Günüç Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Arıtımı 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
346. Ayben Ören Maden Yataklarından Kaynaklanan Atıksuların Oluşumu, Etkileri ve Önlenmeleri 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
347. Ayşe Gülhan Koyuncu Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yükseltgeme Yöntemi ile Arıtımı 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
348. Bahattin H. Tanaçan Bozüyük Yöresindeki Bitkilerin Ağır Metaller ve Makro Elementler Açısından Analizi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
349. Burak Çiftçi Havaküre Karbon Döngüsü 2004Prof. Dr. Serap Kara
350. Burcu Vardar Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarının Optimizasyonu 2004Doç. Dr. Müfide Banar
351. Burlahan Güler Küresel Karbon ve Enerji Döngüsü: Eşdeğer Sıcaklık Hesaplamaları 2004Prof. Dr. Serap Kara
352. Can Serdar Hastürk Yerküre Karbon Balansı Denklemlerinin IV. Dereceden Runge-Kutta Metodu ile Çözümü 2004Prof. Dr. Serap Kara
353. Cemile Ermiş Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pyracantha coccinea’da (Ateşdikeni) Ağır Metal ve Makro Element Miktarlarının Belirlenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
354. Ceren Tosun Laboratuvar Ölçekli Bir İnsineratörde İşletme Koşullarİnİn Optimizasyonu 2004Doç. Dr. Müfide Banar
355. Derya Demir Açık Ortam Havasında Aktif/Pasif Örnekleme Yoluyla NO2 Gazının Monitorlanması ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
356. Eda Ergin Atıksulardan Aktif Karbon Kullanarak Absorpsiyon Yöntemiyle Ağır Metal Giderimi 2004Doç. Dr. Özgül Gerçel
357. Elçin Özdemir Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pyracantha coccinea’da (Ateşdikeni) Ağır Metal ve Makro Element Miktarlarının Belirlenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
358. Emin Emre Gücenmez Pestisitler 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
359. Erol Önel Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Geri Kazanım Uygulamaları ve Yasal Durum 2004Doç. Dr. Müfide Banar
360. Ersoy Koca Zeytinyağı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
361. Ersoy Koca Zeytinyapı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
362. Fehmi Alemdar Havaküre Karbon Döngüsü 2004Prof. Dr. Serap Kara
363. Gülşah Güler Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevre Mühendisliği Açısından Uygulama Alanları 2004Doç. Dr. Müfide Banar
364. Gürhan Kula Eskişehir’de Aktif ve Pasif Troposferik Ozon Örnekleme ve İzleme Çalışması Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
365. Güven Uzun Ekolojik Planlama Yaklaşımları ve Ekoteknoloji 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
366. Levent Akın Suküre Karbon Denge Modeli 2004Prof. Dr. Serap Kara
367. Mehmet Aşkıner Açık Ortam Havasında Aktif/Pasif Örnekleme Yoluyla NO2 Gazının Monitorlanması ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi 2004Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
368. Meltem Gürsoy Zeytinyapı Atıksuyundan Adsorpsiyon Yöntemi ile Kimyasal Oksijen İhtiyacı Giderimi 2004Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
369. Mete Emre Ergüçlü Eskişehir İli Merkezinde Yayılış Gösteren Pinus nigra (Karaçam) İbrelerinde ve Topraktaki Ağır Metal ve Makro Elementlerin İncelenmesi 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
370. Nurcan Evran Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi 2004Prof. Dr. Serap Kara
371. Özge Özdemir Bozüyük Yöresi Bitki Ve Topraklarında Ağır Metal Ve Makro Element Analizleri 2004Doç. Dr. Arzu Çiçek
372. Özlem Aytöre Tarımdan Kaynaklanan Atıksuların Oluşumları, Taşınımları, Etkileri ve Önlenmeleri 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
373. Tülin Ceylan Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılmaları ve Hidrojen Gazı Üretimi 2004Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
374. Umay Yılmaz Karbon Balansındaki Bozulmaların Biyoküreye Etkisi 2004Prof. Dr. Serap Kara
375. Umut Erkum Suküre Karbon Denge Modeli 2004Prof. Dr. Serap Kara
376. Ümit Yılmaz Karbon Balansındaki Bozulmaların Biyoküreye Etkisi 2004Prof. Dr. Serap Kara
377. Zeynep Meral Gül İklim Değişikliğinin Havzalar Üzerindeki Etkisi 2004Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
378. Barbaros Murat Köse Eskişehir İli Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Yer Seçimi 2003Doç. Dr. Müfide Banar
379. Bilgen Halaç Porsuk Su Toplama Havzasının Topografik, Hidrolojik ve Çevresel Özelliklerinin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Mine Albek
380. Cem Kılınç Eskişehir Topraklarında Ağır Metal ve Makro Elementlerin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Arzu Çiçek
381. Çiğdem Gündoğdu Tarımsal Alanlardan Kaynaklanan Pestisit Kirliliği 2003Doç. Dr. Mine Albek
382. Deniz Yurtsever Açık Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşiklerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
383. Elif Kaya Yakma Süreçleri ve Sera Gazları 2003Prof. Dr. Serap Kara
384. Elvan Aktaş Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyunun Elektrokimyasal Yöntemle Arıtımı 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
385. Emine Sevil Çokgürses Açık Ortam Havasındaki Azot Oksitlerin (NO+NO2) Ölçümü ve Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
386. Esra Doğaner Biyogaz Üretimi ve Kullanım Potansiyeli 2003Prof. Dr. Serap Kara
387. Funda Kutal Atıksulardan Hidrojen Elde Edilmesi ve Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı 2003Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
388. Gökben Yılmaz Eskişehir İli Alternatif Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları Yer Seçimi 2003Doç. Dr. Müfide Banar
389. Gökçe Özdemir Deniz Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Dalga Enerjisi ve Okyanus Isıl Enerji Dönüşümü 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
390. Meryem Şahbaz Porsuk Su Toplama Havzasının Topografik, Hidrolojik Ve Çevresel Özelliklerinin İncelenmesi 2003Doç. Dr. Mine Albek
391. Özlem Avcı Sera Gazları ve Küresel Isınma, Isınmanın Olası Sonuçlarını Önlemeye Yönelik Bir Proje Seçimi Uygulaması 2003Prof. Dr. Serap Kara
392. Özlem Erpek Gelgit Enerjisi Ve Kıyıdan Uzak Rüzgar Enerjisi 2003Doç. Dr. Ümran Tezcan Ün
393. Şule Canbaz Eskişehir’de Troposferik Ozon Ölçümü ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2003Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
394. Volkan Pılgır Azot oksit Gazlarının Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderimi 2003Doç. Dr. Özgül Gerçel
395. Alev Arınan Alkollü İçecek Fabrikaları Atıksularının Arıtımı ve Bir Uygulama 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
396. Cennet Kahraman Bozüyük Yöresindeki Bitkilerin ve Toprakların Ağır Metal ve Makro Elementler Açısından Analizi 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
397. Fatma Kulaksız Porsuk Çayında Bulunan Ağır Metallerin Çevresel Etkilerinin Farklı Materyallerle İncelenmesi 2002Doç. Dr. Arzu Çiçek
398. Filiz Çakmak Eskişehir Çöp Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Karakterizasyonu Ve Arıtılabilirliği Üzerine Bir Uygulama 2002Doç. Dr. Müfide Banar
399. Mehmet Özkan Özgür Tekstil Endüstrisi Atıksılarının Arıtımı 2002Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
400. Nalan Tepe Ekoverimlilik ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Uygulanması 2002Yard. Doç. Dr. Sibel Uludağ Demirer
401. Nilüfer Korkmaz Gıda Endüstrisi Atıksularının Arıtımı 2002Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
402. Olcay Yılmaz Temiz Üretim/Kirlilik Önleme 2002Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
403. Özlem Özden ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ve Seramik Endüstrisi Uygulamaları 2002Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
404. Zeynep Ebru Kılıç Alternatif Enerji Kaynakları Ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Durumu 2002Doç. Dr. Mine Albek
405. Zuhal Yüzgenç Doğal Arıtım Sistemleri 2002Doç. Dr. Mine Albek
406. Alaattin Özcan Katı Atık Deponi Alanında Zeolit+Bentonit Karışımının Kullanımı 2001Yard. Doç. Dr. Yücel Güney
407. Bülent Alaçam Termik Santraller ve Çevresel Etkileri 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
408. Çiğdem Vardar Katı Atıklarının Değerlendirilmesi 2001Doç. Dr. Müfide Banar
409. Evrim Akkoyunlu Porsuk Çayında Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerde Ağır Metal Birikimi 2001Prof. Dr. A. Savaş Koparal
410. Erdinç Y. Kalaycıoğlu Yağmur Suyunun Kentsel Karakterizasyonu 2001Doç. Dr. Mustafa Tombul
411. Erhan Durmaz Kömür Gazından Hidrojen Sülfürü Gideren Bir Akışkan Yatak Reaktörünün Modellenmesi 2001Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu
412. Hande Çalışkanel Sulu Ortamdan Sülfit İyonlarının Frafit Elektrotla Giderimi 2001Prof. Dr. A.Savaş Koparal
413. Hicran Çınar Endüstriyel Atıksular, Özellikleri ve Arıtım Yöntemleri 2001Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
414. Sedef Polat Ulusal Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Düzenli Depolama Alanları ve İnsineratörlerin Fonksiyonu 2001Doç. Dr. Müfide Banar
415. Selcen Çatak Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri Çevresinde Bulunan Bitkilerde ve Toprakta Kükürt ve Ağır Metal Birikimi 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
416. Serkan Uğur Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri Çevresinde Bulunan Bitkilerde ve Toprakta Kükürt ve Ağır Metal Birikimi 2001Doç. Dr. Arzu Çiçek
417. Şeref Şenol Çevre Kirliliğinin Hukuksal Ve Sosyo-Ekonomik Durumunun Değerlendirilmesi 2001Doç. Dr. Müfide Banar
418. Ahmet İlker Konak İçme ve Kullanma Sularında Klorlu Organik Bileşikler 2001Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
419. Demet Çağatay Eskişehir Merkez İlçede Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Emisyon Envanterininin Hazırlanması 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
420. Umut Keskin Gaz Halindeki İnorganik Flor Bileşiklerinin Tütün Bitkisi Üzerine Olan Etkisinin Sera ve Fumigasyon Sistemi Çalışmaları İle İncelenmesi 2000Doç. Dr. Arzu Çiçek
421. Sultan Ayaz Eskişehir Merkez İlçede Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Emisyon Envanterininin Hazırlanması 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
422. Selmin Özer SMADA Programı ile Seydisuyu Havzasına Düşen Yağışın Yarattığı Kirliliğin Belirlenmesi ile İlgili Çalışma 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
423. Özgür Akkaş İzmit İli Darıca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
424. Özge Yılmaz Hidrojen Sülfür Gazının Klasik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Giderilmesi 2000Prof. Dr. A. Savaş Koparal
425. Olcay Banu Uz Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
426. Nihat Günay Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 2000Doç. Dr. Recep Bakış
427. Mehmet Mutlu Gökmenoğlu İzmit İli Darıca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
428. Kıvılcım Bayseferoğulları Ankara İli Oyaca İlçesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Doç. Dr. Recep Bakış
429. İlknur Ekiz Tehlikeli Atık Deponi Alanı Dizaynı 2000Prof. Dr. Ahmet Tuncan
430. İlknur Ölmez Su Kirliliği Kontrolü Açısından Türk ve Yabancı Standartların Karşılaştırılması 2000Prof.Dr. Erdem Ahmet Albek
431. Hülya Samer Kükürt Dioksit Gazının Nicotiana Tabaccum L. (Tütün) Bitkisi Üzerine Etkisi: Fumigasyon Odası Çalışmaları 2000Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
432. Hakan Yazıcı Düzenli Depolama Alanı Gaz Emisyonlarının Belirlenmesi İle İlgili Bir Model (LandGEM) Çalışması 2000Doç. Dr. Müfide Banar
433. Gülce Ekmekçioğlu Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
434. Devrim Bağla Otomotiv Atıklarının Geri Dönüşümü 2000Yard. Doç. Dr. Sedat H. Beis
435. Cem Dirican Seddisc ve Disdata Programları ile Nilüfer Çayı’nda Sediment Taşınımının İncelenmesi 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
436. Bülent Odabaş Eskişehir Su Potansiyelinin (Yer altı ve Yerüstü) Belirlenmesi 2000Doç. Dr. Mustafa Tombul
437. Bilge Büyükmanav Dioksinin Oluşum Kaynakları, Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri, Tayin ve Giderme Yöntemleri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
438. Banu Karakurt Kirleticilerin Uzun Dönemli Taşınım Modelinin (SERTAD) Türkiye’ye Uygulanması 2000Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu
439. Aynur Aşılı Tekstil Atıksularının Yerinde Stabilizasyonu ve Kullanılabilirliği 2000Prof. Dr. Ahmet Tuncan
440. Ayla Dürmeli Katı Atık Arıtım ve Bertaraf Sistemlerinin Çevresel Etkileri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
441. Aslıhan Küçükballı Eskişehir Doğalgaz Buhar Çevrim Santrali Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 2000Prof. Dr. Serap Kara
442. Arife Dülgeroğlu Katı Atık Arıtım ve Bertaraf Sistemlerinin Çevresel Etkileri 2000Doç. Dr. Müfide Banar
443. Adem Kırmızıgül Eskişehir İli M. Çukurhisar Beldesi Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Projesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
444. Abdullah Özkaya İzmit Darıca Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 2000Prof. Dr. Mehmet Bilgin
445. Eylem Sıla Baloğlu Endüstriyel Atıksulardan Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleriyle Antimon Giderimi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
446. Esra Çetin Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
447. Zeliha Ünser Endüstriyel Katı Atıkların Yeniden Kullanım Alanları 1999Prof. Dr. Ahmet Tuncan
448. Yeşim Aksakal Porsuk Baraj Gölündeki organizmalarda Pb, Cd ve Cr’un Biyoakümülasyonu 1999Doç. Dr. Arzu Çiçek
449. Umut Ünal Baca Gazı Desülfürizasyonu 1999Prof. Dr. Mustafa Kara
450. Tülay Bayraktar Uçucu Organik Bileşiklerin Özellikleri Kaynakları Etkileri Ölçüm ve Kontrol Yöntemleri 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
451. Sanem Söğütkıran Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. Ali Savaş Koparal
452. Özgür Öcal Atıksu ve Yağmursuyu Kanalizasyon Sistemlerinin Projelendirilmesi 1999Doç. Dr. Recep Bakış
453. Oğuzhan Özer Hidrojen Sülfür ve Kükürt Dioksit Gazlarının Giderim Yöntemleri 1999Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
454. Nilüfer Tetik Ötrofikasyon 1999Doç. Dr.Arzu Çiçek
455. Murat Özgür Tehlikeli Katı Atıkların Deponi Alanı Tabanı İçin Geosentetik Uygulaması 1999Prof. Dr. Ahmet Tuncan
456. Mine Küçükerdem Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları 1999Doç. Dr. Müfide Banar
457. İsmail Karaçam Porsuk Baraj Gölündeki Organizmalarda Pb, Cd ve Cr’un Biyoakümülasyonu 1999Doç. Dr. Arzu Çiçek
458. Hülya Durali Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı ve Maketi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
459. Filiz Bayrakçı ISO 14001 ve ISA 2000 Standartlarının Metal İşlem Sanayii’ndeki Uygulamaları 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
460. Filiz Aksoy Sulak Alanlar ve Sivrihisar Evsel Atıksularının Arıtımı İçin Açık Su Yüzeyli Sulak Alanların Kullanımı 1999Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
461. Elif Yenici İçme Suyu Temini Projesi 1999Doç. Dr. Mustafa Tombul
462. Cengiz Murat Nalçacı Türkiye’de Geri Dönüşüm Uygulamaları ve Eskişehir Örneği 1999Doç. Dr. Müfide Banar
463. Aytunç Pınar Eskişehir Merkez İlçe Atıklarının Yönetimi: Çevresel Etki Değerlendirmesi 1999Prof. Dr. Serap Kara
464. Aysun Şahin Eskişehir Evsel Katı Atıklarından Havalı Kompostlaştırma Yöntemi İle Kompost Eldesi 1999Doç. Dr. Müfide Banar
465. Aylin Alat Eskişehir Merkez İlçe Atıklarının Yönetimi: Çevresel Etki Değerlendirmesi 1999Prof. Dr. Serap Kara
466. Ayla Özdemir Baca Gazı Desülfürizasyonu 1999Prof. Dr. Mustafa Kara
467. Ayça Kurtcan Çevre Yönetim Sistemleri ISO 14001 Sertifika Alma Aşamaları ve Bir Seramik Sektörüne Uygulaması 1999Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
468. Arzu Kumova Petrol Formasyon Suyundaki Tuzluluğun Adsorbsiyonla Giderimi 1999Prof. Dr. A. Savaş Koparal
469. Yasemin Evcimen Eskişehir İli İçin Çöp Deponi Alanı Dizaynı 1998Prof. Dr. Ahmet Tuncan
470. Teslima Kurtuluş Nikel Kaplama ve Yıkama Prosesleri Atıksularının Mevcut Performansı ve Rehabilitasyon Planlaması 1998Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
471. Serdar Göncü Türkiye Akarsularında Bor Derişiminin Debiye ve Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi 1998Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
472. Oğuzhan Tüzel Krom(+6)’nın Atıksulardan Elektrokimyasal Yöntemlerle Uzaklaştırılması 1998Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
473. K. Çağlan Şeker Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin İncelenmesi, Red Sistemlerinin Ekonomik Boyutu ve Çevresel Etkileri 1998Prof. Dr. Serap Kara
474. Hülya Tuna Evrensel toprak kaybı denklemi ile Eskişehir yöresindeki küçük bir su havzasında (Seyitgazi bölgesinde) toprak kayıplarının hesaplanması 1998Prof. Dr. Erdem Ahmet Albek
475. Gözde Yılmaz Zeytinyağı Endüstrisi Atıksuyundan Elektrokimyasal Yöntemle KOİ Giderimi 1998Prof. Dr. A. Savaş Koparal
476. Erkan Yılmaz Metal İşlem Sanayiinde Endüstriyel Hijyen Koşullarının Karakterizasyonu ve İş Güvenliği 1998Prof. Dr. Serap Kara
477. Ergül Çınar Krom(+6)’nin Atıksulardan Elektrokimyasal Yöntemlerle Uzaklaştırılması 1998Prof. Dr. Ülker Bakır Öğütveren
478. Emine Kapar-Ebru Önder Metal İşlem Sanayii’nde Arıtım Çamurlarının Karakterizasyonu ve Değerlendirilebilirlik Seçenekleri 1998Doç. Dr. Müfide Banar
479. Cengiz Çelen Çevre Yönetim Sistemleri ve Bir Metal İşlem Sanayii Uygulaması 1998Doç. Dr. Müfide Banar
480. Betül Aksoy ISO/TSE 9000 ve 14000 Serisi Standartlarının Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması ve Uygulanmasındaki Önemi 1998Prof. Dr. Mustafa Kara
481. Amine Elif Atasoy Krom Kaplama Prosesi Atıksu Özellikleri ve Atıksu Arıtma Tesislerinde Performans Değerlendirmesi 1998Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!