Skip Navigation Links English  

Bölüm Hakkında

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisi unvanının kullanılmaya başlanması, 1960'lı yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Üniversiteler akademik programlarını genişletmişler, çevre mühendisliğini ayrı bir bilim ve mühendislik dalı olarak ele almışlardır.

18 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil olan Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerini 1994-1995 güz döneminde alarak eğitime başlamıştır. 1997-1998 öğretim yılında kısmi İngilizce eğitime geçilmiştir. Bölüm ilk mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında İki Eylül Kampüsüne taşınmıştır. Öğretim ve araştırma etkinlikleri 1998 yılından beri İki Eylül Kampüsü'ndeki yeni binasında sürdürülmektedir. 18 Mayıs 2018 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil olmuştur. Lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığında, Tezli Yüksek Lisans, Çevre Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Bölümümüz Misyonu:

Öğrencilerine sunduğu sürekli iyileşmeye açık eğitimi ve bilimsel çalışma olanakları ile çağın gerekliliklerini karşılayabilen, çevresel sorunların çözümünde mesleki etik değerlerini gözeten, disiplinler arası iş birliği yapan, yaratıcı, yenilikçi ve bütüncül bir bakış açısına sahip profesyonel çevre liderlerini yetiştirmektir.

Bölümümüz Vizyonu:

Profesyonel iş hayatında, sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerini gözeten, uygulayan; araştırma ve toplumsal farkındalık programları ile toplumun refahını iyileştirebilen, ulusal ve uluslararası alanda saygın çevre mühendisleri yetiştiren bölümlerden biri olmaktır.

Bölümümüz Temel Değerleri:

Meslek etik bilinci, çevreseye saygı ve duyarlılık, bilimsellik, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve girişimcilik, sürekli iyileşme, bilimsel özgürlüktür.

Bu hedefer doğrultusunda, bölümümüz 11 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisinden oluşan kadrosu ile lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim vermektedir.

Bölümümüz 2009 tarihinden günümüze MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyon belgesine sahiptir. 2019 yılı içinde yapılan özdeğerlendirme ziyareti sonrasında bölümümüz üçüncü kez 30.09.2021 tarihine kadar tekrar akredite edilmiştir.

Bölümüzde, öğrencilere ders olarak verilen Çevre Kimyası Laboratuvarı, Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı ve Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı için 3 adet laboratuvar mevcut olup ihtiyaç durumunda Çevre Kimyası Laboratuvarı olarak kullanıma hazır boş bir laboratuvar daha bulunmaktadır. Öğrenci Laboratuvarları dışında 9 adet Araştırma laboratuvarı da (Hava Kirliliği, Katı Atık, İleri Arıtım, Su Kalitesi ve Monitorlaması laboratuvarları)  eğitim ve öğretimde özellikle bitirme tezleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu laboratuvarlardaki altyapı araştırıcıların yürütmekte olduğu TÜBİTAK, BAP, DPT gibi kaynaklar yardımıyla sağlanmaktadır.

Lisans programında, temel mühendislik eğitimiyle birlikte, su ve atık su arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevre kalitesi yönetimi, doğal çevrenin korunması, kirlilik kontrolü ve önlenmesi gibi konularda teorik ve geniş laboratuvar olanaklarıyla uygulamalı eğitimler vermektedir.

Çevre Mühendisliği sürdürülebilir mühendislik ilkelerini geniş kapsamda uygulamaya koyabilen, doğal kaynakların hem kalitesini hem de kullanılabilirliğini korumaya yönelik sürdürülebilir yaklaşımları benimseyen bir disiplindir. Çevre Mühendisliği programı, ele alınan üç temel sürdürülebilir kalkınma hedefi; “Temiz Su ve Sanitasyon’’, “Erişilebilir ve Temiz Enerji’’ ve “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar’’ ile sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlamaktadır. Bölümümüz “yeşil mühendislik”, “atık geri kazanımı” ve ‘temiz üretim’ teknolojilerini destekleyecek ders içerikleri ile sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılacak bir eğitim vermektedir.

Lisansüstü programlarında, şu an çevremizde var olan ya da ileride olabilecek olası çevre problemlerine çözüm yolu arayabilecek, konusunda uzmanlaşmış, dinamik, kültürlü, aktif ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

YÖK ATLAS verilerine göre 2012 yılından itibaren bölümümüze yerleşen öğrenci sayılarını ve en küçük / en büyük yerleşme puanlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 Yıl

Puan türü

Kontenjan/Yerleşen

Genel Kontenjan En Küçük Puanı

Genel Kontenjan En Büyük Puanı

 2020

 SAY

 39

 284.082

 330.497

 2019

 SAY

 62

 261.079

 316.728

 2018

 SAY

 72

 253.909

 293.493

 2017 

 MF-4

 72

 268.468

 323.058

 2016 

 MF-4 

 72

 257.241

 319.402

 2015

 MF-4

 72

 267,766

 314,868

 2014

 MF-4

 72

 271,362

 324,731

 2013

 MF-4

 72

 272,897

 335,467

 2012

 MF-4

 67

 300.903

 346,572


 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!