Skip Navigation Links English  

Ders Listesi

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE
2021-2022 ÖĞRETİM YILI
 DERS PLANI
Dersin Kodu Öğr.Dili Dersi Adı T+U ECTS   Dersin Kodu Öğr.Dili Dersi Adı T+U ECTS
                     
    I. YARIYIL           II. YARIYIL    
FİZ 105   Fizik I  4+0 6,0   FİZ 106   Fizik II  4+0 6,0
FİZ 107   Fizik Laboratuvarı I 0+2 1,5   FİZ 108   Fizik Laboratuvarı II 0+2 1,5
MAT 805   Genel Matematik I 4+2 7,5   MAT 806   Genel Matematik II 4+2 7,5
KİM 117  (İng.) General Chemistry I (Genel  Kimya I)  4+0 6,0   KİM 115  (İng.) General Chemistry Laboratory (Genel Kimya Laboratuvarı) 0+2 1,5
ÇEV 209  (İng.) Technical English I (Teknik İngilizce I) 3+0 2,5   KİM 118  (İng.) General Chemistry II (Genel Kimya II)  4+0 6,0
TRS 127   Teknik Resim 2+2 4,5   ÇEV 203 (İng.) Introduction to Environmental Engineering (Çevre Mühendisliğine Giriş)  2+0 3,5
TÜR 125   Türk Dili I 2+0 2,0   TÜR 126   Türk Dili II 2+0 2,0
                Seçmeli Dersler(1)   2,0
    TOPLAM   30,0       TOPLAM   30,0
    III. YARIYIL           IV. YARIYIL    
MAT 219   Diferansiyel Denklemler  2+2 4,5   NÜM 202   Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler 4+0 4,5
MLZ 203  (İng.) Materials Science (Malzeme Bilimi) 3+0 3,5   MEK 215 (İng.) Statics and Strength of Materials (Statik ve Mukavemet) 3+0 4,5
İKT 151   Genel İktisat 3+0 3,0   ÇEV 206  (İng.) Environmental Chemistry II (Çevre Kimyası II) 3+0 4,5
ÇEV 213   Çevre Kimyası I  3+0 4,5   ÇEV  212 (İng.) Environmental Chemistry Laboratory II (Çevre Kimyası Laboratuvarı II) 0+3 3,0
ÇEV  211   Çevre Kimyası Laboratuvarı I  0+3 3,0   ÇEV 214   Çevre Etiği ve Mühendislik Uygulamaları 2+0 2,0
ÇEV 210 (İng.) Technical English II (Teknik İngilizce II) 2+0 2,0   ÇEV 216   Çevre Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik, İnovasyon ve Proje Yönetimi 1+1 2,5
ÇEV 219   Ekoloji 3+0 4,5   BİY 353   Çevre Mikrobiyolojisi  3+0 4,5
TAR 165   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  2+0 2,0   BİY 357   Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı  0+3 2,5
   
Seçmeli Dersler(1)
  3,0   TAR 166   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0 2,0
    TOPLAM   30,0      
TOPLAM
  30,0
                                            V. YARIYIL                                               VI. YARIYIL
MEK 315   Akışkanlar Mekaniği 3+2 6,0   TER 403   Termodinamik  3+0 4,5
İNŞ 308 (İng.) Hydrology (Hidroloji) 3+0 4,5    İST 201   İstatistik  3+0 3,0
ÇEV 305 (İng.) Unit Operations and Processes  I (Temel İşlemler ve Süreçler I)  4+0 6,0   ÇEV 324 (İng.) Unit Operations and Processes (Temel İşlemler ve Süreçler II) 4+0 6,0
ÇEV 313 (İng.) Unit Operations and Processes  Laboratory I (Temel İşlemler ve Süreçler  Laboratuvarı I) 0+3 3,0   ÇEV 314 (İng.) Unit Operations and Processes  Laboratory II (Temel İşlemler ve Süreçler  Laboratuvarı II) 0+3 3,5
ÇEV 310   Su ve Toprak Kirliliği   3+0 4,5   ÇEV 312   Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırma 3+0 4,5
    Mesleki Seçmeli Dersler (1)   3,0   ÇEV 316  (İng.) Air Pollution (Hava Kirliliği) 3+0 4,5
    Seçmeli Dersler(1)   3,0       Mesleki Seçmeli Dersler (1)   4,0
    TOPLAM   30,0       TOPLAM   30,0
    VII. YARIYIL           VIII. YARIYIL    
ÇEV 447   (İng.) Wastewater Engineering (Atıksu Mühendisliği) 3+0 4,0   ÇEV 438   Çevre Yönetimi 3+2 6,0
ÇEV 427   (İng.) Air Pollution Control
(Hava Kirliliğinin Kontrolü)
3+0 4,5   ÇEV 442   Tehlikeli Atık Yönetimi 3+0 4,5
ÇEV 421   Katı Atık Yönetimi     3+2 6,0   ÇEV  450   Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi II  2+4 6,0
ÇEV 449     Çevre Mühendisliğinde Bitirme Projesi I  1+2 3,0   İSG 402   İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0 2,0
ÇEV 445  (İng.) Environmental Modeling (Çevre Modelleme) 3+0 4,5       Mesleki Seçmeli Dersler (2)     8,5
ÇEV475   Çevre Mevzuatı I 2+0 3,0       Seçmeli Dersler (1)   3,0
İSG 401   İş Sağlığı ve Güvenliği I 2+0 2,0            
    Mesleki Seçmeli Dersler (1)     3,0            
    TOPLAM   30,0       TOPLAM   30,0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
BİL 301  (İng.) Computer Programming in Engineering (Mühendislikte Bilgisayar Programlama) 2+1 3,5   ÇEV 462 (İng.) Computer Aided Engineering Design (Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı)  3+0 4,5
BİL 486   Çevre Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 2+1 3,0   ÇEV 463   Çevre Mühendisliğinde Kalite Yönetim Sistemleri 3+0 4,5
ÇEV 309   Sosyal Çevre Bilim 2+0 3,0   ÇEV 464  (İng.) Industrial Hygiene and Work Safety (Endüstriyel Hijyen ve İş Güvenliği) 2+0 3,0
ÇEV 311   Çevre Ekonomisi 2+0 3,0   ÇEV 465   Arıtma Çamurlarının Arıtımı ve Bertarafı 3+0 4,5
ÇEV 315   Biyoremediasyon Teknolojileri 3+0 4,5   ÇEV 466   Ekolojik Planlama ve Ekoteknoloji  2+0 3,0
ÇEV 317   Tarımsal Çevre Kirliliği 2+0 3,0   ÇEV 467  (İng.) Environmental Exposure Assessment (Çevresel Maruz Kalım Değerlendirmesi) 3+0 4,5
ÇEV  320     Enerji Üretiminden Kaynaklanan Çevre Sorunları  3+0 4,0   ÇEV 468   Havza Yönetimi   2+0 3,0
ÇEV 326   Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri  3+0 4,0   ÇEV 469   Membran Sistemleri ve Süreçleri Kullanılarak Su ve Atıksu Arıtımı 3+0 4,5
ÇEV 328 (İng.) Instrumental Analysis in Environmental Studies (Çevresel Çalışmalarda Aletli Analiz) 3+0 4,5   ÇEV 471    Gürültü Kirliliği ve Kontrolü  2+1 4,5
ÇEV 332   Ekolojik Ekonomiye Giriş 3+0 4,5   ÇEV 472   Çevre Politikaları    3+0 4,5
ÇEV 336   Çevre Sağlığı  3+0 4,5   ÇEV  474  (İng.) Environmental Reactions and Reactor Kinetics (Çevresel Tepkimeler ve Reaktör Kinetiği) 3+0 4,5
ÇEV 340   Çevresel İstatistik Analizi Uygulamaları 3+0 4.5   ÇEV  475    Çevre Mevzuatı I  2+0 3,0
ÇEV 408   Su Kalitesi Değerlendirilmesi  3+0 4,0   ÇEV  476    Çevre Mevzuatı II  2+0 3,0
ÇEV 409   Deney Tasarımı  3+0 4,0   ÇEV  478     Atmosfer Kimyası 3+0 4,5
ÇEV 413  (İng.) Flow Through Porous Media and Modelling (Poroz Ortamda Akış ve Modelleme)   3+0 4,0   ÇEV 480     Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Dağılım  3+0 4,0
ÇEV 423   Çevre Bilimlerinde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları  3+0 4,5   ÇEV  482     Hava Kirliliği Laboratuvarı 1+2 3,0
ÇEV 431   Su Arıtımı Projesi 1+2 4,0   ÇEV  484     Küçük Ölçekli Atıksu Arıtım Sistemleri 2+0 3,0
ÇEV 432   Atıksu Arıtımı Projesi 1+2 4,0   ÇEV 486   Endüstriyel Atıksu Arıtımı  3+0 4,0
ÇEV 443     Suların Yeniden Kullanımı  2+0 3,0   ÇEV 488   Katı Atık Depolama Sahalarının Tasarımı 3+0 4,0
ÇEV 444   Katı Atık Yönetimi Projesi 1+2 4,0   ÇEV 489   Su ve Atıksuların İleri Arıtımı I  3+0 4,0
ÇEV 448  (İng.) Coastal Zone Management  (Kıyı Alanları Yönetimi)    2+0 3,0   ÇEV 490   Su ve Atıksuların İleri Arıtımı II 3+0 4,0
ÇEV 453   Çevre Etiği ve Çevre Mühendisliği 3+0 4,5   ÇEV 492   Hava Kalitesi Yönetimi Projesi 1+2 4,0
ÇEV 457   Mühendislik Bilimlerinde Bilgisayar Destekli Haritalama 3+0 4,5   ÇEV 494   Çevre Denetimi 2+1 4,5
ÇEV 459 (İng.) Principles of Biological Treatment (Biyolojik Arıtımın Prensipleri)    3+0 4,0   ÇEV 496   Mikrobiyolojik Arıtım Yöntemleri 2+0 3,0
ÇEV 461   Yeşil Mühendislik Tasarımı ve Sürdürülebilirlik 3+0 4,5   ÇEV 498   Tıbbı at    
MÜH 302   Disiplinlerarası Uygulamalar
1+2
4,5            
SEÇMELİ DERSLER 
ALM 255  (Alm.) Almanca I 3+0 4,0   İTA 255 (İta.) İtalyanca I 3+0 4,0
ALM 256  (Alm.) Almanca II 3+0 4,0   İTA 256 (İta.) İtalyanca II 3+0 4,0
ALM 357 (Alm.) Almanca III 3+0 4,0   KÜL 451  (İng.) History of Science and Engineering (Bilim ve Mühendislik Tarihi) 3+0 4, 5
ALM 358 (Alm.) Almanca IV 3+0 4,5   KÜL 199   Kültürel Etkinlikler  0+2 2,0
ARK 108   Arkeoloji  2+0 2,0   MÜH 402   Mühendislik Etiği   2+0 3,0
BEÖ 155   Beden Eğitimi    2+0 2,0   MÜH 404   Yenilik Yönetimi 3+0 3,0
FOT 202   Fotoğrafçılık  2+0 3,0   MÜZ 157    Türk Sanat Müziği    2+0 2,0
FRA 255 (Fra.) Fransızca I 3+0 4,0   MÜZ 151   Müziğin Tarihçesi 2+0 3,0
FRA 256 (Fra.) Fransızca II 3+0 4,0   PSİ 102   Psikoloji  3+0 3,5
FEL 102   Felsefeye Giriş     2+0 2,5   PZL 302   Pazarlama Yönetimi  3+0 4,5
FEL 401   Bilim Felsefesi     2+0 2,5   RUS 255 (Rus.) Rusça I 3+0 4,0
HUK 252   İş Hukuku  2+0 2,5   RUS 256 (Rus.) Rusça II 3+0 4,0
HUK 458   Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme 3+0 3,0   SOS 153   Sosyoloji  3+0 3,5
İLT 201   Bireylerarası İletişim  3+0 4,5   SOS 154   İnsan ve Toplum Bilim     2+0 3,0
İLT 370   Yönetimde Yeni Eğilimler 3+0 6,5   SNT 155   Sanat Tarihi  2+0 2,0
İSN 309   Kitle İletişimi 3+0 3,0   TAR 201   Bilim Tarihi  2+0 2,5
İŞL 101   Genel İşletme   3+0 4,5   THU 203   Topluma Hizmet Uygulamaları  0+2 3,0
İŞL 454 (İng.) Management of Technology (Teknoloji Yönetimi) 3+0 4, 5   TİY 121   Tiyatroya Giriş     2+0 3,0
İŞL 321   Uygulamalı Girişimcilik 3+1 5,0   TİY 308   Cumhuriyet Döneminde Türk Tiyatrosu 2+0 3,0
İŞL 475   Tekno-Girişimcilik 3+0 4,0   TİY 152   Tiyatro     2+0 2,5
ÇEV 319   Bilimsel Okuma ve Yazma Becerileri 2+0 3,0   TÜR 120   Türk İşaret Dili  3+0 3,0
ESTÜ 101   Üniversite Hayatına Giriş  0+1 2,0   ESTÜ 107   Flüt     2+1     3,0 3,0
ESTÜ 106    Proje Yönetimi  2+1     3,0 3,0   ESTÜ 109   Piyano     2+1     3,0 3,0
ESTÜ 108   Solfej 2+1 3,0   ESTÜ 401   Profesyonel Hayata Geçiş  1+1 2,0
ESTÜ 110   Gitar 2+1 3,0   JAP301   Japonca I 4+0 4,0
İLT419   Beden Dili ve Diksiyon 2+0 5,0   JAP302   Japonca II 4+0 4,0

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!