Skip Navigation Links English  
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
�nceki SayfaSonraki Sayfa

II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)

Çevre Mühendisliği Bölümü II. ara sınav taslak programıın güncellenmiş hali ektedir. Son itiraz tarihi 22.11.2019 Cuma günü saat 17:00'a kadardır. İtirazların yazılı dilekçe şeklinde Bölüm Başkan Yardımcıları Dr.Öğr.Üyesi Özlem Özden Üzmez veya Dr.Öğr.Üyesi Alp Özdemir'e, onlara ulaşılamadığı taktirde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Veriliş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Dr.Öğr.ÜyesiÖzlem ÖZDEN ÜZMEZ
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!