Skip Navigation Links English  
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
�nceki SayfaSonraki Sayfa

Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.

Staj sekmesinde yer alan aşağıdaki dokumanlar güncellenerek 11.08.2020 tarihinden itibaren uygulamaya koyulmuştur. 
  • ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu
  • Staj ile ilgili sık sorulan sorular
  • Staj Süreci Akış Şeması
  • Staj Sunum Şablonu
  • Staj Sektörel Dağılım
  • Dış ve İç Kapak
  • Staj Rapor Formatı
  • Gün Çizelgesi (Yüz yüze staj yapan öğrenciler kullanacaklardır.)
  • Uzaktan Staj Gün Çizelgesi (Uzaktan staj yapan öğrenciler kullanacaklardır.)


Ara sınıf öğrencileri

ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu’nda yapılan güncelleme doğrultusunda staj raporlarını hazırlayacak öğrencelerin raporlarını elektronik ortamda (Word) hazırlayarak, raporun kapak sayfasını, staj yerindeki yetkili kişi tarafından onaylatmalıdır.


Staj raporu hazırladıktan sonra, raporun ilgili bölümleri (staj raporu metni; Giriş, Stajda Yapılan Çalışmalar ve Edinilen Bilgiler ve Sonuç bölümleri) Turnitin programına yüklenerek bir orijinallik raporu alınacaktır.


Staj raporları (orijinallik raporunu da içerecek şekilde), dönemin başlamasını takip eden ilk 2 hafta içerisinde Staj Komisyonu’na elektronik ortamda e-posta (estu.cevre.staj@gmail.com) veya Google drive bağlantısı (https://drive.google.com/drive/folders/1wLW1AnW8bO8TWtErCStwDUrPka0Vtkaf?usp=sharing) yoluyla iletilecektir.

 

Mezun durumundaki öğrenciler

Staj raporunu, elektronik ortamda (Word) veya okunaklı olarak el yazısıyla hazırlayabilirler.


Staj bitimi mezuniyet işlemleri öncesi Staj Komisyonu’na imza karşılığı spiral ciltli olarak teslim edilecek veya elektronik ortamda e-posta (estu.cevre.staj@gmail.com) veya Google drive bağlantısı (https://drive.google.com/drive/folders/1wLW1AnW8bO8TWtErCStwDUrPka0Vtkaf?usp=sharing) yoluyla iletilecektir.


Elektronik ortamda (Word) hazırlamaları durumunda Turnitin programına yüklenerek bir orijinallik raporu alacaklardır.

 

Staj Komisyonu


 

Veriliş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!