Skip Navigation Links English  
2021-2022 Akademik Yılı Oryantasyon Etkinliği Duyurusu
FİZ107 (B) Dersi Alan Öğrencilerimizin Dikkatine !
2021-2022 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2021-2022 Güz Dönemi Ders Uygulama Şekilleri
Porsuk OSGB Çevre Müşavirlik Firması İş İlanı
2021 Yaz Döneminde Staj Yapan Öğrencilerimizin Dikkatine !
Mezunlarımızdan Çevre Mühendisliğine Dair Bilgilendirici Videolar
2021-2022 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Haftalık Kesin Ders Programı
Çevre Mevzuatı Dersi Memnuniyet Anketi Hk.
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri Hk.
Bölümümüz Eğitim Kalite Anketi Hk.
Katalog Dersleri Hakkında Karar
ÇEV449 Bitirme Projesi I - ÇEV450 Bitirme Projesi II Dersleri Ön Koşulları
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Sonraki Sayfa

Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.

Staj sekmesinde yer alan aşağıdaki dokumanlar güncellenerek 11.08.2020 tarihinden itibaren uygulamaya koyulmuştur. 
  • ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu
  • Staj ile ilgili sık sorulan sorular
  • Staj Süreci Akış Şeması
  • Staj Sunum Şablonu
  • Staj Sektörel Dağılım
  • Dış ve İç Kapak
  • Staj Rapor Formatı
  • Gün Çizelgesi (Yüz yüze staj yapan öğrenciler kullanacaklardır.)
  • Uzaktan Staj Gün Çizelgesi (Uzaktan staj yapan öğrenciler kullanacaklardır.)


Ara sınıf öğrencileri

ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Kılavuzu’nda yapılan güncelleme doğrultusunda staj raporlarını hazırlayacak öğrencelerin raporlarını elektronik ortamda (Word) hazırlayarak, raporun kapak sayfasını, staj yerindeki yetkili kişi tarafından onaylatmalıdır.


Staj raporu hazırladıktan sonra, raporun ilgili bölümleri (staj raporu metni; Giriş, Stajda Yapılan Çalışmalar ve Edinilen Bilgiler ve Sonuç bölümleri) Turnitin programına yüklenerek bir orijinallik raporu alınacaktır.


Staj raporları (orijinallik raporunu da içerecek şekilde), dönemin başlamasını takip eden ilk 2 hafta içerisinde Staj Komisyonu’na elektronik ortamda e-posta (estu.cevre.staj@gmail.com) veya Google drive bağlantısı (https://drive.google.com/drive/folders/1wLW1AnW8bO8TWtErCStwDUrPka0Vtkaf?usp=sharing) yoluyla iletilecektir.

 

Mezun durumundaki öğrenciler

Staj raporunu, elektronik ortamda (Word) veya okunaklı olarak el yazısıyla hazırlayabilirler.


Staj bitimi mezuniyet işlemleri öncesi Staj Komisyonu’na imza karşılığı spiral ciltli olarak teslim edilecek veya elektronik ortamda e-posta (estu.cevre.staj@gmail.com) veya Google drive bağlantısı (https://drive.google.com/drive/folders/1wLW1AnW8bO8TWtErCStwDUrPka0Vtkaf?usp=sharing) yoluyla iletilecektir.


Elektronik ortamda (Word) hazırlamaları durumunda Turnitin programına yüklenerek bir orijinallik raporu alacaklardır.

 

Staj Komisyonu


 

Veriliş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!