Skip Navigation Links English  
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
�nceki SayfaSonraki Sayfa

Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi

Bölümümüz derslerine ait ön koşul tablosu aşağıda verilmiştir. 

Çevre Müh. Böl. Ders Ön Koşul Listesi (14 / 11 / 2017)

 

Ders

Ön koşul

- ÇEV305 Unit Operations and Processes I (Temel İşlemler ve Süreçler I)

- ÇEV203 Introduction to Environmental Engineering (Çevre Mühendisliğine Giriş)

- ÇEV431 Su Arıtımı Projesi

- ÇEV305 Unit Operations and Processes I (Temel İşlemler ve Süreçler I)

- ÇEV 324 Temel İşlemler ve Süreçler II

- ÇEV432 Atıksu Arıtımı Projesi

- ÇEV447 Wastewater Engineering (Atıksu Mühendisliği)

- ÇEV 444 Katı Atık Yönetimi Projesi

- ÇEV 421 Katı Atık Yönetimi

- ÇEV 445 Environmental Modelling (Çevre Modelleme)

- MAT 219 Diferansiyel Denklemler

- NÜM 202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler

- ÇEV 492 Hava Kalitesi Yönetimi Projesi

- ÇEV 316 Air Pollution (Hava Kirliliği)

 

 

Veriliş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!