Skip Navigation Links English  
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
�nceki SayfaSonraki Sayfa

ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi

Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş (0+1; 2 AKTS; Seçmeli) dersi 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde, Rektörlük bünyesinde tek grup halinde açılacak ve online platformda yapılacaktır. Dersin koordinasyonu Oryantasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sultan Funda GÖRKEM tarafından sağlanacaktır.
 
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Programı ekte sunulduğu üzere, her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat:13:00-14:00 arasında online olarak yapılacaktır. Online platformla ilgili detaylar en kısa sürede tüm birimlerimizle paylaşılacak olup, dönem programı Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek, her hafta başında o haftanın teması yine tüm iletişim kanallarından (web sitesi, e-mail, instagram) öğrencilerimize duyurulacaktır.
 
ESTÜ 101 dersinin Uygulama Usul ve Esaslarına göre derste herhangi bir sınav uygulaması sözkonusu olmayıp, öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere katıldıkları etkinliklerin sayısına göre not almaktadırlar. Seminerlere katılan öğrencilerin yoklama takibi dersin koordinatörü olan Dr. Öğr. Üyesi Sultan Funda Görkem tarafından yürütülecektir.
 
 
Seminerler online yürütüleceği ve dersi alacak öğrenci sayısının yüksek olmasından dolayı, dersin olabildiğince interaktif şekilde yürütebilmesi amacıyla seminerler sırasında mentimeter ya da kahoot uygulamaları yapılabilecektir.




Veriliş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı
Son Tarih: 2 Kasım 2021 Salı

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!