Skip Navigation Links English  
Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.
ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ders Ön Koşul Listesi
ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ İÇİN ORTAK KARAR
Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci
Staj Dokümanları Güncellenmesi ve Staj Raporunun Bilgisayar Ortamında Hazırlanması hk.
Bölümümüze ait e-posta adresi
Stajlar İle İlgili Senato Kararı
ESTUZEM Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanma Kılavuzu
2019-2020 Bahar Dönemi II. Ara Sınav Takvimi
Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi E-Posta Adresi
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Covid-19 Bilgilendirme Paneli
II. ARASINAV TASLAK PROGRAMI (Güncellenmiş)
Staj programı
�nceki SayfaSonraki Sayfa

Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.

22 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğimizde yer alan ve öğrencilerimizin alması için düzenlenen TAÇ 7 ve TAÇ 8 derslerinin (TAÇ: Tez Araştırma Çalışması) içeriği ekte verilmiştir. 2020-2021 Akademik yılı Güz döneminden itibaren, yeni kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan tüm öğrencilerimize aldırılabilecek olan bu dersleri istenildiğinde mevcut kayıtlı öğrencilerimiz de seçmeli olarak alabileceklerdir. TAÇ 8 dersi, sadece yeni doktora öğrencisi olmuş adayımızın (mevcut kayıtlı doktora öğrencileri ve danışmanları hariç) atanacak Danışmanına yeterlik aşamasına kadar aldırılacak ders statüsündedir.
 
NOT: TAÇ 7 ve TAÇ 8 dersleri yeni kayıt yaptıran öğrenciler tarafından sadece bir kez alınacak derslerdir.

Ekli Dosyalar:
IÇERIK.docxVeriliş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı
Son Tarih: S�resiz Duyuru

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!