Skip Navigation Links English  
2020-2021 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Takvimi- KESİN
2020-2021 Güz Dönemi Bütünleme Sınavları Takvimi- TASLAK
Öğrencilerimizin Dikkatine: Sınav Güvenliği Duyurusu
2020-2021 Güz Yarıyılı Ortak Kodlu Dersler Sınav Takvimi
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınav Takvimi- KESİN
2020-2021 Güz Dönemi Final Sınavları Takvimi-Fakülte Ortak Dersler-KESİN
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınav Takvimi- TASLAK
Burs Duyurusu
Mühendislik Fakültesi II. Öğrenci-Mezun Buluşmaları Etkinliği
2020-2021 Güz Dönemi Final Sınavları Takvimi-Fakülte Ortak Dersler-TASLAK
2020-2021 Güz Dönemi Sınavlar ile İlgili Duyuru
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Esasları
ÇEV449 Bitirme Projesi I - ÇEV450 Bitirme Projesi II Dersleri Ön Koşulları
Canvas (Mergen) Kılavuzları hk.
2020-2021 Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Kesin Ders Programları
Sonraki Sayfa

Öğrencilerimizin Dikkatine: Sınav Güvenliği Duyurusu

2020-2021 Final Sınavları, sınav güvenliği hakkında Rektörlüğümüz tyarafından yapılan duyuru aşağıda yer almaktadır. 

Sevgili ESTÜ Öğrencileri,
 
Yükseköğretim Genel Kurulunun 24 Eylül 2020 tarihli oturumunda görüşülerek kabul edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki değişiklikler doğrultusunda; Üniversitemizin “Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları” 7 Ekim 2020 tarihli Senato kararı ile güncellenmiş ve ana web sayfamızdan paydaşlarımıza duyurulmuştur. Söz konusu usul ve esaslardaki hükümler doğrultusunda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Aynı usul ve esaslarda “…gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan eğitim yöntemleriyle verilen derslerde % 40’tan fazla olamaz” denilmektedir. Pandeminin seyri nedeniyle, disipline özgü yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için sınavların her koşulda yüz yüze yapılmasını gerektirebilecek özel durumlar haricindeki tüm dönem sonu sınavların gözetimli ve uzaktan yapılması kararlaştırılmıştır. Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı sebebiyle yaşanan süreçte de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri gereğince öğrencilerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi, aynı sınava girecek öğrencilerimiz için eşit, ölçülebilir, gözlemlenebilir şartların oluşturulması görev ve sorumluluğumuz bulunmaktadır. Gözetimli sınavlar da bu görev gereği yerine getirilmektedir.
 
Bu nedenle ilgili mevzuattaki düzenlemelere bağlı kalınarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunun (KVKK) 5 inci ve 28 inci maddelerine dayanılarak, sadece yapılacak sınavların güvenliğini sağlamak koşulu ve amacıyla, diğer üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli görülen tedbirler alınmıştır. Bununla birlikte, Üniversitemize bağlı birimlerin ve/veya bölümlerin ya da programların dinamikleri, sağlamakla yükümlü oldukları ulusal ya da uluslararası standartlar ve/veya yükümlülükler birbirinden farklı olduğundan, Kurumumuzun belirlemiş olduğu temel ilkelerle çelişmemek koşuluyla, gözetimli sınavların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıların yetkili birim kurulları tarafından karara bağlanmasına ve alınan kararlar doğrultusunda sınava girecek öğrencilere gerekli duyuru ya da bilgilendirmenin birim yönetimi ve/veya dersleri veren ilgili öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
 
Öğrencilerimiz de başta 2547 sayılı Kanun hükümleri olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu kararlarına, Üniversitemiz yönetmeliklerine, yönergelerine, usul ve esaslarına, sınav yönergelerine uyma yükümlülüğü altındadır.
 
Başarılı bir sınav dönemi geçirmeniz dileği ile.

 

Veriliş Tarihi: 9 Ocak 2021 Cumartesi
Son Tarih: 23 Şubat 2021 Salı

Duyuruyu yazan: Araş.Gör.Dr.Eda TUNA ÖZTÜRK
Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!