Skip Navigation Links English  

Eğitim Amaçları

  • Profesyonel iş hayatında çevre mühendisliğini aktif olarak kullanır.
  • Yasal mevzuatın düzenlendiği ve uygulandığı bakanlık, belediye, kamu kuruluşu gibi kurumlarda söz sahibi olur.
  • Yüksek öğretim-araştırma kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışır.
  • Çevre uygulamalarına yönelik tasarım projelerinde görev alır.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik gelişimine devam eder.

 

 

Ana Sayfa | Bölüm | Lisans | Yüksek Lisans | Doktora | Araştırma | Sürekli İyileşme

© 2010 CENG. Tüm hakları saklıdır.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!