Skip Navigation Links English  

Laboratuvarlar

Laboratuvar İmkanları

Çevre Mühendisliği Bölümü, aşağıdaki eğitim ve araştırma imkanlarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu imkânlara erişebilirler.

Öğrenci laboratuvarları

1.) Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I ve II

2.) Çevre Kimyası Laboratuvarı

3.) Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Araştırma laboratuvarları

1.) Hava Kirliliği (2 Adet)

2.) Katı Atık Araştırma Laboratuvarı

3.) İleri Arıtım Laboratuvarı (4 Adet)

4.) Su Kalitesi Laboratuvarı

 

Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I ve II (eğitim laboratuvarı)

Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı aşağıdaki deney ve analizleri uygulamak için imkanlara, araç ve gereçlere sahiptir.

·  Koagulasyon ve flokülasyon, Jar test

·  I., II., III. ve IV. tip çökelme analizleri

·  Kesikli çökelme kolonu testi, Çökelme hızı belirlenmesi

·  Birincil durultucu tasarımı veri eldesi için çökelme tankı (kolon testi)

·  Veri değerlendirmesi için çökelme tankı modeli

·  Tekli ve çoklu ortam filtreleri

·  Büyüklük dağılışı, partikül yoğunluğu ve filtre yatağı malzemesinin geçirgenliğinin belirlenmesi

·  Derin yatak filtrasyonu

·  Filtre edilebilirlik belirlemesi ve karşılaştırması

·  Freundlich and Langmuir izotermleri için adsorbsiyon testi

·  Kolon deneyi ile sıçrama hacminin belirlenmesi ve bir adsorbsiyon kolonunun tasarımı

·  Kolon deneyi ile sıçrama hacminin belirlenme

·  ıyon değişimi, Yumuşatma ve Rejenerasyon

·  Aktif Çamur Prosesleri

·  Havalandırmalı Lagünler

·  Havalandırma Tankı

·  Aerobik Çürütücü

·  Anaerobik Çürütücü

·  Elektrodiyaliz

·  Yüzdürmeyle askıda katıların ve yağların giderimi

·  Geçirimlilik testleri